UPC – Mam pomysł

UPC_logo_09.2010

W 2007 roku w UPC Polska wystartował wewnętrzny konkurs „Mam pomysł”, który jest efektywnym narzędziem wspierania dialogu i budowania relacji z pracownikami.

Konkurs „Mam pomysł” to działanie promujące kreatywność pracowników, dające im jednocześnie możliwość swobodnego wyrażania swoich koncepcji usprawnień w obszarze procesów biznesowych zachodzących w UPC, możliwych do zaimplementowania w firmie.

Nowy obraz-1288955144

Każdy pomysł zgłoszony przez pracowników kierowany jest do Zespołu ds. Konkursu, który wydaje opinię dotyczącą możliwości jego wdrożenia. Każdy pozytywnie zaopiniowany pomysł zyskuje swojego sponsora, który osobiście nadzoruje jego wejście w życie.
Pracownik-pomysłodawca zostaje uhonorowany dyplomem i nagrodą pieniężną.

W ciągu 3 lat do Zarządu trafiło ponad 1,6 tys. pomysłów zgłoszonych przez pracowników UPC. Ponad 200 z nich zostało wdrożonych, kolejnych 40 jest w trakcie realizacji. Co miesiąc do skrzynki mailowej konkursu spływa kilkadziesiąt nowych pomysłów na usprawnienie funkcjonowania firmy.

Forma konkursu pozwala każdemu pracownikowi w firmie na przedstawienie swojej koncepcji, daje poczucie wniesienia czegoś wartościowego do firmy. Wyróżnia także pomysłodawcę w gronie zespołu lub całej firmy. Ideą konkursu „Mam pomysł” jest umożliwienie pracownikom wykazania się kreatywnością i przedsiębiorczością. Konkurs wspiera dialog, w który każdy pracownik może wyrazić swoją opinię i zaproponować rozwiązanie dla zgłaszanego zagadnienia.