PwC – Dzielenie sie wiedzą

PwC_logo_new

Firma PwC dzieli się wiedzą ekspercką z klientami (rządem, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi) z zakresu doradztwa biznesowego oraz pokazywania trendów istniejących na rynku.

Narzędziami wykorzystywanymi w tym zakresie są:

  • dialog z uczestnikami rynku poprzez dedykowane im inicjatywy
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami opinii
  • opracowywanie raportów gospodarczych
  • dzielenie się swoimi opiniami i badaniami z rynkiem w postaci np. opracowywania i udostępniania publikacji, współpracy z grupach roboczych w Ministerstwie Gospodarki, współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki nad strategią CSR w obszarze energetycznym.

Pracownicy PwC wolontarystycznie biorą udział w różnych inicjatywach w obszarze audytu, doradztwa biznesowego oraz podatkowego. PwC pomaga rządowi oraz organizacjom pozarządowym opiniować, pewne rozwiązania czy dokumenty, wymagające regulacji prawnej. Tak też powstał chociażby projekt „charytatywny SMS bez VAT”, przygotowany wspólnie z dwudziestoma największymi organizacjami pozarządowymi.

PwC stworzyło na potrzeby tego projektu ekspertyzy, dotyczące zmiany ordynacji podatkowej w zakresie zniesienia opłaty VAT za charytatywne SMS-y.
Firma prowadzi także nieodpłatną weryfikację sprawozdań finansowych dla instytucji pozarządowych np. dla Fundacji Batorego i Fundacji TVN.