Provident Polska – Forum Pracownika

Provident-logo10.2010

Provident Polska należy do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance. W Polsce firma jest jednym z największych brytyjskich pracodawców, zatrudnia 2 400 pracowników i współpracuje z 10 500 przedstawicieli. Odziały Providenta są w całej Polsce. Przy tak rozproszonej strukturze,  skuteczna i efektywna komunikacja to duże wyzwanie.

Obok standardowych rozwiązań wykorzystywanych w komunikacji takich jak: intranet, SMS-y, magazyn wewnętrzny, czy tablice ogłoszeniowe, firma wdrożyła unikalne rozwiązanie. W Providencie od siedmiu lat działa Forum Pracownika – szybka i sprawna platforma komunikacji pracowników z zarządem.

Główna idea Forum to umożliwienie pracownikom otwartego dialogu z zarządem, zachęcenie ich do dzielenia się spostrzeżeniami nt. funkcjonowania firmy. Pracownicy zgłaszają pomysły dotyczące usprawnień m.in.: efektywniejszej wymiany informacji; podniesienia jakości pracy, zwiększenia efektywności procesów w różnych obszarach. Te uwagi reprezentanci Forum przedstawiają zarządowi podczas cyklicznych spotkań. W ciągu roku odbywają się cztery takie spotkania. Po każdym informacje o podjętych decyzjach są przekazywane wszystkim pracownikom firmy.
Wybory do Forum, poprzedzone intensywną kampanią informacyjną,  odbywają się raz na dwa lata. Biorą w nich udział wszyscy pracownicy.

Forum otrzymało, przyznawaną przez Związek Firm Public Relations, nagrodę Złotego Spinacza. Jury konkursu doceniło Forum  za efektywność w komunikacji między pracownikami a kierownictwem firmy.