Pomorska Spółka Gazownictwa – Badanie na śniadanie

psgaz_male

Mając świadomość, że zdrowie pracowników przekłada się na ich efektywność
i zaangażowanie w pracy, a profilaktyka zdrowotna odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu groźnym chorobom, spółka zaprosiła pracowników korzystających z firmowego abonamentu medycznego do udziału w programie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych.

Ze względu na fakt, że wczesna wykrywalność nowotworów daje największą szansę na wyleczenie, a wizyta u lekarza jest często odkładana z powodu braku czasu i strachu przed jej wynikiem, spółka sprowadziła laboratorium medyczne na swój teren. Przez kilka dni czerwca 2010 roku pracownicy mogli, w 14 wyznaczonych na terenie firmy miejscach, poddać się badaniu krwi pod kątem nowotworów jajnika (marker nowotworowy CA – 125) lub prostaty (marker nowotworowy PSA). Pobranie materiału zostało wykonane na czczo, we wczesnych godzinach pracy, a ponadto było dobrowolne i bezpłatne.

Trudnym zadaniem było pokonanie bariery psychologicznej pracowników wynikającej z oporu przed krępującym badaniem, jakim jest pobranie krwi w miejscu pracy oraz zmierzeniem się z myślą o ewentualnej, mogącej dotyczyć każdego, chorobie. Chcąc pokonać obawy pracowników, przeprowadzono szeroką komunikację zasad planowanego badania, podkreślając dobroczynność szybkiego wykrycia choroby, a także zapewniono intymne warunki jego przeprowadzenia. Firma zadbała również o anonimowość wyników badania.

Akcja profilaktyczna zakończyła się sukcesem – z badania skorzystało 915 osób, czyli ponad 70% uprawnionych. W ten sposób firma ułatwiła pracownikom dostęp do badań diagnostycznych, uświadamiając ich przy okazji o istocie wczesnego wykrywania chorób. Firma, troszcząc się o zdrowie pracowników, umocniła z nimi relację, zyskując zmotywowaną do dalszej pracy kadrę.

Duże zainteresowanie pracowników akcją profilaktyczną sprawiło, że firma utwierdziła się w przekonaniu, że potrzebne jest przeprowadzenie kolejnych badań w miejscu pracy dotyczących innych chorób cywilizacyjnych.