Polkomtel – Program Sugestie

PLUS_logo_nowe2010

Program „Sugestie” powstał w 2001 roku w Obszarze Kompleksowej Obsługi Klienta Polkomtel S.A. operatora sieci Plus.  Jest to inicjatywa, której celem jest umożliwienie pracownikom współuczestniczenia w działalności Centrum Telefonicznego przez zgłaszanie wszelkiego rodzaju uwag, spostrzeżeń oraz modyfikacji już istniejących rozwiązań lub proponowanie całkowicie nowych pomysłów.

Program ten stanowi źródło inspiracji dla działań obejmujących nie tylko szeroko pojętą Obsługę Klienta, ale też wiele innych obszarów Spółki. Pracownicy dzielą się swoją wiedzą wynikającą z doświadczeń gromadzonych w codziennej pracy. Zgłaszają konkretne pomysły i rozwiązania dotyczące usług, promocji, działania procesów, usprawnień systemów oraz zmian w procedurach wewnętrznych.

Głównym zadaniem Obszaru Kompleksowej Obsługi Klienta jest zapewnienie satysfakcji klientów i dbałość o budowanie relacji z nimi. Wsparcie pracowników jest niezbędne dla osiągnięcia tych celów. Innowacje pomagają w realizacji rozwiązań indywidualnych i grupowych, umożliwiają efektywniejsze wykorzystywanie narzędzi, budują przyjazne środowisko pracy.

W ten sposób kształtujemy też partnerskie relacje z pracownikami. Budujemy ich zaufanie i motywację, które są kluczowe dla sprostania nowym wyzwaniom.
Poczucie aktywnego współudziału i wpływu na podejmowane decyzje powoduje wzrost odpowiedzialności i zaangażowania w budowanie wizerunku Spółki.

W 2009 roku wpłynęło około 350 sugestii. Większość zgłoszeń z roku 2009 dotyczyła codziennej pracy w Centrum Telefonicznym, ale było też wiele poświęconych innym obszarom, np. wprowadzaniu nowych usług czy procedurom wewnętrznym Spółki.

W roku 2010 działania promocyjne wśród pracowników zostały zintensyfikowane. Między innymi firma Polkomtel postanowiła nagrodzić autorów najciekawszych propozycji, co spowodowało podniesienie rangi programu oraz zwiększyło zainteresowanie nim.