Polkomtel oraz Fundacja Dzieci Niczyje – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

PLUS_logo_nowe2010

Firma Polkomtel  S.A. jest partnerem programu Telefon Zaufania dla Dzieci i młodzieży 116 111 Współpraca Fundacji Dzieci Niczyje z firmą Polkomtel S.A trwa od. 2008 roku. Firma Polkomtel jest głównym sponsorem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. Celem programu jest zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia opieki oraz ochrony, jak i poprawa bezpieczeństwa osób dzwoniących.

logo_116_przezroczyste_tlo

Na początku listopada 2008 r. firma Polkomtel S.A. we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje uruchomiła pierwszy i całkowicie bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111. Głównym celem Telefonu Zaufania jest zapewnienie dzwoniącej młodzieży i dzieciom, będącej w trudnej sytuacji życiowej, wsparcia fachowców − psychologów i pedagogów, którzy są w stanie udzielić profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnej.

W celu udostępnienia numeru Polkomtel S.A. stworzył platformę technologiczną, dzięki której numer 116 111 jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od obsługującej ich sieci, w godzinach 12-20. Telefon Zaufania wypełnia lukę na polskim rynku w zakresie bezpłatnego, telefonicznego wsparcia przez profesjonalistów dzieci i młodzieży przeżywających trudne sytuacje – osobiste, szkolne, rodzinne – z całej Polski. Na numer można dodzwonić się z każdego miejsca, z każdego operatora sieci komórkowej lub stacjonarnej. Firma Polkomtel S.A. zapewniła przede wszystkim profesjonalne call center do obsługi numeru oraz uruchomiła stronę internetową www.116111.pl z modułem do anonimowego zadawania pytań i strefą wiedzy za pośrednictwem której można zadawać pytania specjalistom. Dzięki współpracy z firmą Polkomtel S.A. został stworzony zespół merytoryczny programu, przeszkolono konsultantów jak i stażystów, opracowano również pakiety edukacyjne Telefonu Zaufania.

poziomo

Uruchomienie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 było wspierane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (które również czasowo dofinansowuje działanie linii 116 111) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Honorowy patronat nad działaniem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 objęła Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Hall. Sprawna obsługa linii 116 111 w Polsce jest również możliwa dzięki unikatowemu porozumieniu pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją Dzieci Niczyje, na mocy którego konsultanci Telefonu 116 111 są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnych w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Wsparcie firmy Polkomtel polegało na:
• wsparcie technologiczne – zbudowanie platformy do obsługi linii
• wyposażenie call-center
• produkcja materiałów promocyjno-edukacyjnych 116 111
• wsparcie PR

Dzięki częstej komunikacji pomiędzy przedstawicielami FDN i firmy Polkomtel wszelkie potencjalne trudności omawiane są na bieżąco. W efekcie tego rodzaju współpracy, w całym okresie współpracy nie doszło do sytuacji trudnej czy kryzysowej. Rozwój programu oparty został na wszechstronnej analizie potrzeb interesariuszy oraz implementacji rozwiązań stosowanych przez dziecięce telefony zaufania na całym świecie.

Wśród korzyści osiągniętych podczas realizacji projektu, dla Fundacji Dzieci Niczyje jest to przede wszystkim możliwość realizacji programu pomocy dzieciom krzywdzonym, czyli działań statutowych organizacji. Dzięki programowi Fundacja codziennie wspiera telefonicznie dzieci i młodzież znajdujące się w potrzebie.  Firma Polkomtel doceniła zaangażowanie pracowników w program – powoduje to przede wszystkim wzrost zadowolenia z pracy w firmie, która realizuje politykę odpowiedzialności społecznej biznesu. Jest to doskonałe narzędzie do budowania pozytywnego wizerunku firmy wśród interesariuszy – partnerów w biznesie, dostawców i przede wszystkim klientów. Firma zyskała status jedynego partnera biznesowego programu oraz umocniła swój wizerunek firmy jako podmiotu zaangażowanego społecznie. Dzieci oraz młodzież mogą liczyć na fachową pomoc specjalistów. Mają miejsce konsultacje i rozmowy, dzięki którym młode osoby otrzymują wsparcie oraz zostają zachęcane do szukania pomocy oraz korzystania z oferty telefonu.

Miarą efektywności działań w ramach funkcjonowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest  m.in.  ruch połączeń przychodzących na numer 116111, który na bieżąco  jest monitorowany. Pomiary efektywności dokonywane są na bieżąco, miesięcznie, kwartalnie oraz rocznie. Platforma technologiczna stworzona przez Polkomtel S.A. umożliwia stały monitoring ruchu połączeń, a co z tym związane odpowiednie interwencje. Telefon 116 111 nie milknie od pierwszych chwil swojego działania.

Kolejnym elementem programu było wyprodukowanie i rozdystrybuowanie pakietów edukacyjnych do wszystkich szkół gimnazjalnych w Polsce oraz ambasadorów Telefonu 116 111. Akcja edukacyjno-promocyjna jest kontynuowana w 2010 roku – do placówek oświatowych i opiekuńczych ponownie trafiają pakiety edukacyjne, a także gadżety Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.