PKN Orlen – Wolontariat pracowniczy

czerwona apla bez podpisu

Projekt Wolontariat pracowniczy powstał w wyniku wspólnej inicjatywy PKN ORLEN i jego pracowników – jako odpowiedź na rosnące potrzeby angażowania się i uczestnictwa w działaniach dobroczynnych na rzecz potrzebujących. Zachęcanie do uczestnictwa w tego typu działaniach jest jednym z elementów budowania pozytywnych relacji z pracownikami i stało się istotnym elementem szeroko rozumianej kultury korporacyjnej.

PKN ORLEN aktywnie wspiera samodzielnie inicjowane i realizowane przez pracowników projekty charytatywne, zachęca pracowników do udziału w tego typu przedsięwzięciach, zapewnia, rzeczową i finansową pomoc na rzecz organizacji, w których działają lub chcą działać pracownicy, promuje także ich społeczną aktywność zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

Wyróżniamy następujące modele wolontariatu obowiązujące w PKN ORLEN:

• TWÓJ WOLONTARIAT Model wolontariatu, w którym pracownik może samodzielnie zgłosić i zrealizować swój autorski lub zaczerpnięty od innych projekt wolontarystyczny.
• WOLONTARIAT RODZINNY Pracownik wraz z członkami swojej rodziny ma szansę poświęcić dobrowolnie swój czas, umiejętności i kwalifikacje na akcyjną bądź okresową współpracę z organizacją społeczną wybraną samodzielnie lub wskazaną przez koordynatora.
• WOLONTARIAT GRUPOWY Zaangażowanie zespołu lub całego działu w rozwiązanie wybranego problemu lub potrzeby społeczności. Przykładem jest akcja „Namalujmy uśmiech”. Pracownicy Koncernu odnawiają wybrany przez siebie Dom Dziecka, w czasie remontu podopieczni placówki spędzają czas na przygotowanych atrakcjach.
• WSPÓLNY WOLONTARIAT Chętni pracownicy firmy z różnych działów i na różnych stanowiskach włączają się w jednorazowe przedsięwzięcie inicjowane samodzielnie lub przez koordynatora.
• WOLONTARIAT KORPORACYJNY – PKN ORLEN organizuje cykliczne projekty na rzecz dobroczynności, do udziału w których zachęca swoich pracowników. Przykładem jest akcja Zaczarowany Tornister, której celem jest zakupienie przez wolontariuszy, pracowników Koncernu wyprawek szkolnych dla dzieci, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W 2009 roku zakupionych zostało 328 kolorowych zestawów pomocy szkolnych. Każda wyprawka została zapakowana w ufundowane przez PKN ORLEN plecaki z odblaskowym logo firmy.

MISTRZ W WOLONTARIACIE Pracownik – wolontariusz może być przewodnikiem, nauczycielem i prowadzić zajęcia edukacyjne, integracyjne dla określonych grup.

DARY WOLONTARIATU To zbiórki darów na rzecz organizacji wspieranych przez wolontariuszy, w postaci nowego lub używanego wyposażenia, mebli, komputerów czy materiałów biurowych, ubrań, przyborów szkolnych, żywności.

Wolontariat pracowniczy to przede wszystkim doskonała możliwość budowania relacji z pracownikami. Udział w projektach z zakresu dobroczynności stanowi platformę współpracy, integracji i wzajemnego poznania się pracowników.
Projekt pokazuje również, jak w życiu codziennym można wykorzystać Kluczowe Wartości PKN ORLEN, które stały się podstawą do wypracowania Karty Wolontariusza – zbioru zasad i wartości, którymi kieruje się każdy wolontariusz w PKN ORLEN podczas realizacji swojego zadania. Wśród zasad wyróżnić można:
Zasadę odpowiedzialności
Zasadę współpracy
Zasadę szacunku

Pracownicy angażujący się w akcje prowadzone przez program Wolontariat Pracowniczy zyskują przede wszystkim możliwość i niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w projektach, gdzie można wykazać się dobroczynnością, gdzie wystarczy mieć serce, zaangażowanie i czuć potrzebę pomocy innym.