PKN Orlen – Troska o klienta

czerwona apla bez podpisu

Utrzymywanie i podwyższanie standardów obsługi klienta przez PKN ORLEN, było głównym powodem wprowadzenia dobrej praktyki w tym obszarze.

Priorytetem jest najwyższa jakość produktów i usług oraz to, aby stacje paliw PKN ORLEN były miejscem, gdzie – zgodnie z zasadą „dwie godziny jazdy, dwadzieścia minut przerwy” można bezpiecznie i komfortowo odpocząć. Firma przywiązuje ogromne znaczenie do tego, by jej klienci byli obsługiwani profesjonalnie. Ważne jest również dbanie o ich prywatność. Wprowadzane nowe produkty wpisują się w ważne światowe trendy, np. ideę sprawiedliwego handlu. Oferowana w Stop Cafe kawa posiada certyfikat Faitrade. Chociaż ze statystyk wynika, że znak jest w Polsce nadal mało znany, uważamy za swój obowiązek promowanie tej idei i włączenie się do ruchu sprawiedliwego handlu.

Efektywność dobrej praktyki oraz pozytywne rezultaty starań potwierdziły wyniki badań standardów obsługi oraz badania „Tajemniczego klienta”.

Wśród korzyści dla firmy, możemy dostrzec, iż w roku 2009 nie stwierdzono ani jednego uzasadnionego przypadku skargi klienta, która dotyczyłaby utraty danych osobowych w Programie VITAY. W zakresie obsługi klienta PKN ORLEN stale podnosi standardy m.in. wdrażając kompleksowy system szkoleń pracowników stacji paliw prowadzonych przez menadżerów sprzedaży – trenerów.

Wysoka jakość produktów i usług na stacjach PKN ORLEN – to tylko jedna z wielu korzyści dla interesariuszy firmy. Koncern stara się ułatwiać życie również niepełnosprawnym klientom. Na portalu www.orlen.pl stworzona została dedykowana im funkcjonalność, której dodatkowym atutem jest czytelna ikona. Klienci mają do dyspozycji wyszukiwarkę stacji paliw PKN ORLEN, dzięki której mogą zaplanować podróż i zlokalizować na swojej trasie stacje o pożądanych przez nich cechach.
Warto podkreślić, że działania te nie były podyktowane motywami biznesowymi, ale troską i poczuciem, że „jako Firma możemy zrobić coś, co ułatwi funkcjonowanie innym osobom”.

PKN ORLEN wśród swoich kierunków rozwoju zakłada systematyczne podwyższanie standardów obsługi klienta.