PKN Orlen – Troska o emerytów

czerwona apla bez podpisu

Mając na względzie utrzymywanie stałych więzi z pracownikami, którzy zakończyli już pracę zawodową w PKN ORLEN wdrożono działania wspierające byłych pracowników – emerytów i rencistów. Celem podstawowym tych działań jest wzmacnianie i podtrzymywanie więzi tych osób z Firmą i budowanie wizerunku odpowiedzialnego partnera, przestrzegającego zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program polega na Inicjowaniu i organizowaniu spotkań okolicznościowych we współpracy z Radami Klubu Seniora w 11 miastach Polski (Płock, Słupsk, Gdańsk, Szczecin, Poznań Katowice, Kraków, Rzeszów, Białystok, Warszawa, Łódź). PKN ORLEN dba o swoich byłych pracowników, udzielając im wielu świadczeń socjalnych:
– dofinansowanie transportu do wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
– dofinansowanie do wypoczynku,
– udzielanie pożyczek na remont mieszkania/domu,
– wsparcie emerytów w najtrudniejszej sytuacji materialnej,
– wsparcie finansowe w okresie przedświątecznym.

Spotkania okolicznościowe dla emerytów i rencistów PKN ORLEN organizowane są we wszystkich miastach 2 razy w roku. Jedno z tych spotkań odbywa się w okresie przedświątecznym, aby byli pracownicy nie czuli się samotni w tym szczególnym okresie – Świętach Bożego Narodzenia. Drugie spotkanie natomiast ma charakter kulturalno-oświatowy i ma zapewnić byłym pracownikom poczucie przynależności do społeczności, jaką tworzy PKN ORLEN.

Korzyścią firmy z tego typu działań jest budowanie wizerunku dobrego pracodawcy, troszczącego się zarówno o aktualnie zatrudnionych, jak i byłych pracowników.

PKN Orlen jest Firmą, która dba o swoich obecnych i byłych pracowników, zapewnia emerytom i rencistom dostęp do świadczeń socjalnych. Wymienione wyżej świadczenia mają na celu podnoszenie aktywnego trybu życia, ale też pomoc byłym pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Byli pracownicy mają świadomość, że pracodawca docenia ich doświadczenie i wkład wniesiony w rozwój Firmy.