PKN Orlen – Nasi pracownicy – naszą wartością

czerwona apla bez podpisu

PKN ORLEN jest Firmą, dla której człowiek jest najwyższą wartością. Koncern za ważne uważa docenienie i wyróżnienie pracowników mających długi staż pracy zawodowej lub  kończących  pracę zawodową. Celem podstawowym tych działań jest wzmacnianie i podtrzymywanie więzi tych osób z Firmą oraz budowanie wizerunku odpowiedzialnego partnera, przestrzegającego zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wdrożony został program mający na celu szczególne uhonorowanie pracowników obchodzących jubileusze pracy zawodowej, kończących pracę zawodową oraz emerytów z okazji 70, 75, 80, 85…urodzin.
Dla wszystkich wyróżnianych osób organizowane są uroczyste spotkania z udziałem przedstawicieli ścisłego kierownictwa Koncernu. Uroczystości jubileuszowe odbywają się przede wszystkim w reprezentacyjnych pomieszczeniach głównej siedziby Koncernu oraz XIX-wiecznym pałacu, będącym własnością Spółki. Osoby otrzymują dyplom okolicznościowy podpisany przez Prezesa zarządu, kwiaty bądź upominki reklamowe oraz gratyfikacje finansowe. Proces uruchomiono w lipcu 2006 r.
Spotkania z emerytami z okazji jubileuszu urodzin organizowane są we współpracy z Radami Klubu Seniora (obecnie funkcjonuje 11 Rad), które wspierają firmę w działaniach na rzecz emerytów i rencistów – byłych pracowników Firmy.

Główną korzyścią dla interesariuszy firmy jest podtrzymywanie więzi  z Firmą oraz świadomość, że pracodawca docenia ich doświadczenie i wkład wniesiony w rozwój firmy.