Orange Polska – Rzecznik on-line

orange

Rozwiązanie wdrożone w odpowiedzi na sygnały tych klientów, których sprawy nie zostały załatwione w satysfakcjonujący sposób lub nie trafiły do odpowiednich jednostek, co negatywnie wpłynęło na ich satysfakcję z obsługi. Dzięki tej usłudze udało się ograniczyć liczbę skarg klientów do Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub mediów, ponieważ klienci zyskali dodatkowy kanał kontaktu, za pomocą którego mogą sprawnie rozwiązać swoje problemy. Niestandardowe przypadki analizowane są powtórnie.

Rzecznik on-line, dostępny na stronie www.tp.pl, zajmuje się analizą interwencji dotyczących jakości obsługi klientów Grupy TP i pomocą we właściwym kierowaniu spraw klienckich. Gromadzi też opinie klientów dotyczących jakości obsługi oraz sprzedaży usług.

Do jego zadań należy również inicjowanie działań doskonalących standardy sprzedażowo-obsługowe w firmie oraz promocja postaw i zachowań proklienckich wśród pracowników Grupy TP we współpracy z Radą Klientów Grupy TP. Rzecznik on-line jest już sprawdzonym narzędziem, a co najważniejsze, jak wskazują wyniki badań, cieszy się powodzeniem wśród klientów korzystających z takiego rodzaju wsparcia.