Orange Polska – Ruch Ambasadorski

orange

W 2008 roku Telekomunikacja Polska zdecydowała się zacieśnić więzy z firmą-córką PTK Centertel. Bliska współpraca zakładała połączenie struktur, wspólne wartości i wspólną kulturę organizacyjną. Powstał pomysł, by pracownicy stali się ambasadorami tych zmian. Wskazani przez managerów pracownicy, utworzyli grupę Ambasadorów. Ambasadorzy otrzymali cel – wspierać wdrożenie nowej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach GTP. Ambasadorzy zostali przygotowani do roli trenera. Trzy godzinny interaktywny warsztat w prosty sposób pokazywał kierunki zmian i uczył wartości GTP. Każdy pracownik GTP został zaproszony do wzięcia w nim udziału.
Wielką korzyścią tego modelu była możliwość poznania innych pracowników GTP, z innego obszaru, często z drugiej spółki. Był to pierwszy krok do integracji. Przez 3 miesiące trwania akcji Ambasadorzy przeszkolili 25 tyś. pracowników!

Nowy plan strategiczny ogłoszony w lutym tego roku, stał się przyczyna uruchomienia po raz drugi Ruchu Ambasadorskiego. Ci sami Ambasadorzy zostali przygotowani do prowadzenia warsztatu na temat strategii oraz przełożenia celów z niej wynikających, na cele zespołów. Tym razem zastosowany został inny model. Warsztat został dedykowany zespołowi, a nie losowym uczestnikom. Dużą zmianą było też zaproszenie do prowadzenia warsztatu managerów. Ponieważ tylko manager może przełożyć strategię firmy, na strategię zespołu. Ambasador stał się, więc moderatorem spotkania, a manager prowadzącym. Ruch Ambasadorski II rozpoczął się 4 maja i trwa do 31 lipca. Udało się przeprowadzić warsztaty dla 13 tyś. pracowników.

Efektywność akcji jest mierzona ankietą online wypełnianą po warsztacie. Pierwsza edycja zebrała bardzo pozytywne oceny, dlatego też uruchomiliśmy drugą edycję. Obecnie trwająca II edycja jest także bardzo dobrze oceniana przez pracowników i managerów.

Zysk dla organizacji z tego typu akcji jest ogromny. Pracownicy są na bieżąco informowani o ważnych projektach. Informacja jest przekazana na ciekawym spotkaniu, a nie np. mailem. Warsztat pozwala także ustosunkować się do zmian, zadać pytania, przyjąć plan działania dla siebie czy zespołu.

Ruch Ambasadorski to inicjatywa niska kosztowo, ponieważ trenerami na warsztatach są pracownicy, którzy obok swoich codziennych obowiązków, moderują warsztaty. Mogą dzięki temu rozwijać nowe kompetencje.