Lotos – Rozmawiamy o Lotosie

LOTOS od lat systematycznie doskonali wewnętrzny proces dialogu. To jeden z filarów polityki społecznej koncernu. Celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom równego i pełnego dostępu do informacji. Cykliczne spotkania służą przedstawieniu sytuacji koncernu i poznaniu oczekiwań, potrzeb i opinii zatrudnionych.

„Rozmawiamy o LOTOSIE” to program dobrowolnych spotkań pracowników z zarządem Grupy LOTOS i zarządami 16 spółek zależnych. Zaproszenie do rozmowy adresowane jest do prawie 5 tys. osób w firmie. Program jest akcją informacyjno-komunikacyjną z elementami edukacji ekonomicznej i gospodarczej, wykorzystuje dodatkowe narzędzia komunikacji, tj. program Pytań i Odpowiedzi w intranecie, anonimowe ankiety czy specjalne wydania gazety firmowej

Kluczowym wyzwaniem jest dostosowywanie terminów spotkań zarządów do 5-zmianowego systemu pracy pracowników produkcji i organizacja projektu w całej grupie kapitałowej. W 2010 r. łącznie było 56 takich spotkań.

Efektywność jest mierzona stopniem zainteresowania zaproszonych. W 2010 r. frekwencja wyniosła 53% zatrudnionych w grupie kapitałowej, intranet odnotował 15 tys. odwiedzin, 86% biorących udział w spotkaniach wypełniło dobrowolne anonimowe ankiety, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do roku ubiegłego, a 90% badanych widzi potrzebę kontynuacji spotkań.

Wśród korzyści jakie to rozwiązanie przyniosło firmie można wymienić pozyskanie akceptacji i zrozumienia pracowników dla realizowanych projektów i planowanych zmian oraz poznanie oczekiwań i opinii wpływających na ograniczenie ryzyka społecznego. Natomiast do korzyści dla adresatów programu zaliczyć można to, iż dobra komunikacja wewnętrzna daje możliwość otwartej dyskusji, ale i anonimowego wyrażenia obaw. Dlatego bezpośrednie spotkania są priorytetem strategii CSR opartej na porozumieniu i zaufaniu.