Henkel – ogłoszenia personalne

HENKEL-JPGwww

Jedną z dobrych praktyk komunikowania się wewnątrz organizacji, stosowaną w Henkel Polska jest ogłoszenie personalne rozsyłane do wszystkich pracowników za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej. Firma informuje w nim o nowozatrudnionych, awansach czy rozstaniach z pracownikami. Ważne jest żeby takie ogłoszenie ukazało się odpowiednio wcześnie jak również w przyjaznej formie.

Dzięki tej praktyce Henkel:
• buduje zaufanie i szacunek pracowników,
• unika powstawania plotek i domysłów,
• dba o przejrzystą i otwartą komunikacje.

Z informacji zwrotnej jaką Henkel otrzymuje od pracowników wynika, że jest to forma, którą doceniają bo dzięki niej wiedzą co dzieje się w tak dużej organizacji jaką jest HENKEL.