Fundacja Orange oraz Fundacja Dzieci Niczyje – Dziecko w sieci

FO-logo

Program Dziecko w Sieci został zainicjowany w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje i jest on częścią projektu „Safer Internet”. Podstawowym celem programu jest zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.  Od stycznia 2005 r. głównym partnerem programu jest Fundacja Grupy TP – Fundacja Orange.

W ramach programu Dziecko w Sieci prowadzone są badania poświęcone zagrożeniom dzieci w Internecie. Na podstawie dostępnej wiedzy, wyników badań oraz doświadczeń pracowników FDN wypracowywane są przekazy medialne oraz projekty edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu najmłodszych Internautów. Ważnym elementem są również szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz zaangażowanych w zwalczanie przestępczości wobec najmłodszych internautów. Od lutego 2005 r. w ramach programu Dziecko w Sieci realizowany jest projekt edukacyjny Sieciaki.pl. Jest to edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W ramach projektu organizowane są spotkania z dziećmi, imprezy plenerowe, przygotowywane są także filmy, piosenki jak i materiały multimedialne. Od lutego 2007 r. FDN we współpracy z Fundacją Orange prowadzi również Helpline.org.pl – projekt, mający na celu niesienie pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia w sieci. Konsultanci helpline udzielają porad rodzicom, opiekunom i osobom pracującym zawodowo z dziećmi i młodzieżą.

dziecko-logo

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi dzieci oraz rodziców na szereg niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu. Podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie posługiwania się Internetem, w szczególności jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa w Internecie oraz promocja bezpiecznych stron i serwisów internetowych.

Dzięki współpracy Fundacji Orange opracowany został program  wolontariatu korporacyjnego. Wolontariusze Fundacji Orange prowadzili zajęcia w szkołach na podstawie wspólnie wypracowanych scenariuszy o bezpiecznym Internecie, pomagali FDN w dystrybucji materiałów edukacyjnych, wspierali także Fundację w akcji „Sieciaki na Wakacjach” – wakacyjnej serii pikników plenerowych mającej na celu edukację dzieci poprzez zabawę.

Dla Fundacji Dzieci Niczyje ta współpraca to przede wszystkim możliwość realizacji programu pomocy dzieciom krzywdzonym, czyli działań statutowych organizacji. Dzięki współpracy z  Fundacją Orange ma miejsce rozwój projektów mających na celu ochronę najmłodszych przed niebezpieczeństwami wynikającymi z korzystania z Internetu. Jest to również możliwość szerokiej edukacji dzieci oraz opiekunów w zakresie bezpieczeństwa w Sieci.

Poprzez zaangażowanie Fundacji Orange w działalność filantropijną na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje, firma i pracownicy mają poczucie realnego wpływu na polu działalności społecznej. Firma przede wszystkim buduje pozytywny wizerunek wśród swoich partnerów w biznesie, dostawców, a przede wszystkim klientów. Firma wykazuje swoim pracownikom i współpracownikom, że nie prowadzi działań jedynie nastawionych na zysk, ale także gotowa jest wspierać organizację społeczną. Pracownicy Fundacji Orange otrzymują możliwość wykorzystania umiejętności, wiedzy jak i pomysłów na rzecz organizacji społecznej, co ma znaczący wpływ na wzrost zadowolenia z pracy w firmie.

Główną korzyścią programu jest to, iż zarówno dzieci jak i rodzice uzyskują fachową poradę i wskazówki jak w bezpieczny sposób korzystać z Internetu, jak chronić się przez zagrożeniami oraz jak z nimi walczyć. Konsultanci uzyskują możliwość odbycia profesjonalnych szkoleń.