Deloitte – Quality Conversations

DEL_PRI_RGB-1291977332

Jednym z etapów obowiązkowego i cyklicznego procesu oceny pracowników jest bezpośrednia rozmowa pomiędzy przełożonym a podwładnym, określana jako Quality Conversations. Podczas takiej rozmowy dokonywana jest okresowa ocena rezultatów pracy pracownika. Opiekun wspiera podopiecznego w wyznaczaniu celów rozwojowych, pomaga mu w planowaniu oraz budowaniu ścieżki kariery. Rozmowa ma charakter dialogu – pracownik ma możliwość odniesienia się do komentarzy przełożonego, wnoszenia uwag i własnych propozycji.

Do głównych narzędzi wykorzystywanych przy realizacji Quality Conversations należą cyklicznie prowadzone warsztaty dla przełożonych i podwładnych, przewodniki publikowane na stronach intranetowych czy specjalne poradniki dystrybuowane bezpośrednio wśród pracowników.