Deloitte – Program Deloitte Way

DEL_PRI_RGB-1291977332

Celem Programu jest promowanie wśród pracowników kultury firmy, która jest oparta na określonych wartościach i zasadach postępowania, takich jak m.in. szacunek, uprzejmość, otwartość, uczciwość i rzetelność. Deloitte Way opiera się na założeniu, że sposób, w jaki pracownicy traktują się nawzajem, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Dlatego – poprzez specjalnie skonstruowany system – pracownicy mają możliwość podziękowania swoim kolegom m.in. za bezpośrednią pomoc, zaangażowanie w projekt czy budowanie przyjaznej atmosfery w zespole. Nominować do Programu może każdy każdego – niezależnie od stanowiska, działu czy powiązań zawodowych. Jedynym kryterium są określone kategorie zachowań oraz subiektywne przekonanie, że osoba, która ma być nominowana, zasłużyła na uznanie. Program nie jest obowiązkowy, a nominacje nie są elementem formalnego procesu oceny.

Deloitte Way pomaga pracownikom doceniać siebie nawzajem, zwracać uwagę i reagować na właściwe zachowania oraz postawy w firmie. Umacnia wewnętrzną komunikację co do wspólnych celów i wartości, a także wpływa dodatnio na relacje pomiędzy pracownikami, wzmacniając ich poczucie satysfakcji oraz motywację do pracy.