Deloitte – People Survey

DEL_PRI_RGB-1291977332

Co dwa lata firma Deloitte przeprowadza badanie, którego celem jest poznanie opinii pracowników na temat firmy. Poruszane podczas People Survey zagadnienia dotyczą m.in. oceny wizerunku, poziomu satysfakcji z pracy, postrzegania kierownictwa, współpracy z innymi działami, zadowolenia z systemu awansów i szkoleń.

Opinie pracowników są bardzo cenne i stanowią swoistą analizę słabych oraz mocnych stron organizacji. Wnioski z badania analizuje zarząd i na ich podstawie wprowadza zmiany w obszarach wymagających modyfikacji. Dzięki People Survey w firmie m.in. wprowadzono elastyczny czas pracy, uruchomiono Program Deloitte Way, dostosowano system szkoleń do potrzeb pracowników, usprawniono komunikację wewnętrzną.