Deloitte – Dialog z rynkiem

DEL_PRI_RGB-1291977332

Specyfika działalności firmy doradczej determinuje charakter dialogu pomiędzy Deloitte a jej klientami. Dlatego podstawowym sposobem docierania do rynku i jego uczestników jest dzielenie się wiedzą ekspercką. Firma organizuje konferencje, seminaria, warsztaty czy webcasty, podczas których m.in. analizuje przepisy prawno-podatkowe, informuje o nadchodzących zmianach w gospodarce, omawia problemy ekonomiczne, wskazuje szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców. Obserwując zmieniające się środowisko społeczno-gospodarcze przeprowadza badania, na podstawie wniosków płynących z wieloletnich doświadczeń publikuje raporty i książki. Aktualizując stronę internetową i wysyłając newslettery jest w stałym kontakcie z klientami.

Deloitte podejmuje również działania na rzecz rozwijania idei CSR w najbliższym otoczeniu biznesowym. Poprzez projekt Biznes w Obiektywie propaguje ideę współpracy kultury i biznesu, a także wspiera młode talenty profesjonalnej fotografii. Jest audytorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowej indeksu spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie (Respect Index, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), a także aktywnym partnerem projektu „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach” realizowanym wspólnie z PKPP „Lewiatan” oraz NSZZ „Solidarność”.

Firma Deloitte dociera nie tylko do przedsiębiorców, ale również do studentów, organizacji pozarządowych oraz mediów. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi wspiera koła naukowe i prowadzi warsztaty dla studentów (np. Akademia Biznesu, Student Business Forum). Jest obecna podczas targów pracy, organizuje konkursy adresowane do studentów (np. Moneta Aurea, Moneta Platina), w ramach tzw. programu partnerstwa wspiera Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Dzięki pomocy mediów ważne tematy społeczno-gospodarcze docierają do licznego grona odbiorców, a komentarze ekspertów Deloitte, ich wypowiedzi czy artykuły specjalistyczne stanowią cenne źródło informacji o rynku.