Danone – Firma przyjazna rodzicom

logo_nowe_danone09.2010

W wyniku przeprowadzonego w 2007 roku Badania Opinii Pracowników, utworzono grupę roboczą, złożoną z reprezentantów różnych działów firmy. Jej celem było zebranie opinii i pomysłów pracowników Danone w zakresie udogodnień oferowanych rodzicom oraz zaproponowanie rozwiązań w najbardziej istotnych obszarach. W ramach programu „Firma Przyjazna Rodzicom” przedstawiono szereg rozwiązań, pogrupowanych w czterech obszarach:

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym:
– 1 miesiąc dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
– 6-cio godzinny dzień pracy dla kobiet przez 2 miesiące po powrocie z urlopu macierzyńskiego;
– Dodatkowy dzień urlopu okolicznościowego dla ojców z tytułu urodzenia dziecka.

Pozytywne nastawienie i macierzyństwo:
– Rozwój i ocena pracowników – kobiety w ciąży;
– 6-cio miesięczny okres ochronny po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego;
– Ścieżka powrotu dla kobiet wracających z urlopu macierzyńskiego;
– Dni Otwarte w Fabrykach w Warszawie i Bieruniu dla pracowników i ich rodzin;
– Pikniki firmowe dla pracowników i ich rodzin.

Elastyczność:
– Pokój do karmienia;
– Elastyczne formy i godziny pracy;

Wsparcie:
– Poród rodzinny dla wszystkich pracownic Danone;
– Szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci pracowników;
– Bony dla rodziców nowonarodzonych dzieci;
– Paczki świąteczne dla dzieci pracowników;
– Dofinansowanie wypoczynku pracowników i wypoczynku dzieci.

O sukcesie wprowadzonej praktyki zadecydowała zwiększająca się liczba pracowników korzystających z programu oraz indywidualne opinie. W 2008 roku z oferowanych możliwości skorzystało kilkadziesiąt osób, natomiast już w 2009 roku z niektórych możliwości skorzystało ponad ¾ uprawnionych.

Liczba zatrudnionych w 2009 roku to 1390 osób, z czego 28% stanowią kobiety i 72% mężczyźni. W tym samym roku urodziło się 91 dzieci, wydano 91 wyprawek, aż 72 pracowników skorzystało z dodatkowego dnia urlopu dla ojców, poród rodzinny wybrało 17 kobiet, a 16 skorzystało z dodatkowego miesiąca urlopu macierzyńskiego, 6-cio godzinny dzień pracy po powrocie z urlopu wybrały 3 kobiety.
Pozostałe propozycje programu także cieszyły się popularnością: szczepienia przeciwko pneumokokom – 86 dzieci, paczki świąteczne otrzymało 877 dzieci, a bony turystyczne (dofinansowanie wypoczynku) 283 osób.
W Dni Otwarte Fabryki, Fabrykę w Bieruniu i w Warszawie odwiedziło ponad 600 osób (pracownicy z rodzinami).
Projekt zwyciężył V edycję plebiscytu Firma Przyjazna Mamie, organizowanego przez miesięczniki: „Dziecko” i „Poradnik Domowy”.