Coca Cola – Wolontariusz po radosnej stronie życia

hellenic logo nowe_VIII08

Coca Cola stara się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności, z którymi jest najmocniej związana, angażując się w różne lokalne inicjatywy. Jedną z bardzo cenionych form zaangażowania firmy jest wolontariat pracowniczy.

bal

Chcąc ułatwić zadanie tym, którzy chcą poświęcić swój czas na prace społeczne w 2008 roku uruchomiony został nowy program „Wolontariusz po radosnej stronie życia” pozwalający firmie w systematyczny sposób wspierać przedsięwzięcia wybierane przez samych wolontariuszy. Pracownicy zgłaszają propozycje przedsięwzięć, które ich zdaniem pomogą rozwiązać konkretny problem społeczny w lokalnym otoczeniu; najciekawsze propozycje wybiera Kapituła Konkursu. Zespoły wolontariuszy otrzymują ze strony firmy wsparcie finansowe na pokrycie bezpośrednich kosztów związanych z danym przedsięwzięciem (do 5 tysięcy złotych na pojedynczy projekt).

SONY DSC

W 2009 roku, w dwóch edycjach tego programu, zrealizowano w sumie 17 przedsięwzięć. Pomagaliśmy dzieciom i ludziom starszym: w przedszkolach, szkołach, ośrodkach opieki;   ludziom bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym  i takim, którzy z innych przyczyn sami z trudem radzą sobie w dzisiejszym skomplikowanym świecie. W 2009 roku w programie udział wzięło 222 pracowników Coca-Cola HBC Polska, którzy łącznie przepracowali 1803 godziny. Program kontynuowany był w roku 2010.

zbiorka krwi

Coca Cola zorganizowała także inne akcje, w których chętnie uczestniczyli wolontariusze: sadzenie lasu pod Warszawą czy sprzątanie brzegów Wisły. Niezależnie od programów proponowanych przez firmę, sami pracownicy zainicjowali szereg wartościowych przedsięwzięć: zbiórkę krwi w Bydgoszczy i Warszawie we współpracy z lokalnymi stacjami krwiodawstwa, mikołajkowo-świąteczne zbiórki prezentów i wizyty w domach dziecka w Kielcach i Łodzi czy sprzątanie lasu w Zagnańsku.