Coca Cola – Program Zasad dla Dostawców

W trosce o zrównoważony rozwój stworzyliśmy zawierający zasady, które muszą spełnić firmy, aby z nami współpracować. W ramach Programu współpracujemy z ponad 3800 dostawcami.

dostawcy2-1288787418

Dokonywana jest coroczna ocena dostawców, gdzie brane pod uwagę są w szczególności: ceny oraz warunki handlowe, jakość dostaw – reklamacje, incydenty jakościowe, terminowość dostaw, poziom obsługi (satysfakcja użytkownika końcowego), dbałość o ochronę środowiska, spełnianie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Szczególną uwagę zwracamy na firmy dostarczające surowce, opakowania oraz półprodukty. Przed nawiązaniem współpracy przechodzą one ścisłą selekcję i proces zatwierdzania. Muszą również posiadać system umożliwiający oznaczanie i śledzenie każdej partii produktu.
Strategiczni dostawcy muszą uzyskać certyfikat, aby stać się autoryzowanym dostawcą The Coca-Cola Company. Firmy te podlegają audytom badającym zgodność z wymaganiami systemu The Coca-Cola Management System. Autoryzacja obejmuje surowce (w tym: cukier, dwutlenek węgla i azot), materiały do produkcji opakowań i urządzenia chłodnicze.

distribution

Polskie firmy z systemu Coca-Cola podlegają standardom przyjętym i wyznaczanym przez grupę na poziomie globalnym. W 2009 roku Grupa Coca-Cola Hellenic połączyła swój system audytowy i szkoleniowy dla dostawców z obowiązującym w The Coca-Cola Company oraz innych europejskich rozlewców. System ten kontroluje kluczowe obszary: prawo pracy, prawa człowieka, odpowiedzialności za środowisko i przeciwdziałanie korupcji w łańcuchu dostaw. Obowiązuje absolutny zakaz wykorzystywania pracy dzieci. Główne umowy dostawcze zawierają zapisy o tych kluczowych kwestiach.
Coca-Cola Hellenic kontynuuje współpracę z dostawcami na rzecz zmniejszenia bezpośredniego i pośredniego oddziaływania firmy na środowisko naturalne. Działania koncentrujemy na kwestiach energii i ochrony klimatu, opakowaniach i gospodarce zasobami wodnymi – w sferach, gdzie nasze oddziaływanie jest największe.