Coca Cola – Lider innowacyjności

Coca Cola podejmuje szereg inicjatyw skierowanych do swoich pracowników. Jednym z prowadzonych od kilku lat programów  jest „Lider Innowacyjności”, w ramach którego każdy z pracowników może zgłosić autorski pomysł na usprawnienia produkcyjne lub sprzedażowe, podniesienie wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa pracy czy usprawnienie procesów w różnych działach. W firmie funkcjonuje elektroniczna baza, za pomocą której każdy pracownik może zgłosić wniosek, poprosić o jego ocenę eksperta, wysłać go do komisji oraz śledzić jego status, a także za jej pośrednictwem otrzymać informację zwrotną o przyjęciu (lub odrzuceniu) wniosku do realizacji.

innovation leader

Pracownicy mogą zgłosić wnioski w trzech kategoriach:
1. Wnioski dotyczące kwestii produkcyjnych lub technicznych.
2. Wnioski dotyczące jakości, BHP, ochrony środowiska, współpracy z klientami oraz poprawą procesów.
3. Wnioski, w których prognozowane oraz osiągnięte oszczędności lub przychody dają się precyzyjnie oszacować i zweryfikować.
W 2009 roku zgłoszonych zostało 548 wniosków, z których 389 przyjęto do realizacji.