Axel Springer Polska – Współpraca z dostawcami

AxelSpringer_male_10.2010

Firma współpracuje z dostawcami usług kolporterskich, czyli dystrybutorami  prasy codziennej i magazynów obsługującymi cały proces logistyki dostaw do punktów sprzedaż na terenie całego kraju. W szczególności są to usługi transportowe, magazynowe, analityczne, promocyjne oraz   rozliczeniowe. Współpraca z tymi dostawcami ma kluczowe znaczenie dla branży wydawniczej, ponieważ sprzedaż prasy w Polsce odbywa się niemal wyłącznie w punktach sprzedaży detalicznej (udział prenumerat jest marginalny). Oznacza to, że  utrudnienia w komunikacji, brak transparentności oraz niezrozumienie wzajemnych potrzeb niesie poważne zagrożenia, w tym opóźnienia dostaw prasy,  straty finansowe – wynikające z niedopasowanego wolumenu produkcji do aktualnych potrzeb rynków lokalnych – w postaci:
• utraty alternatywnej (niewykorzystany potencjał sprzedaży)
• strat materiałowych (nadprodukcja typowa dla branży)
• strat środowiskowych  w postaci zbędnych odpadów.

Brak współpracy logistycznej  w dystrybucji prasy na poziomie interesariuszy oznacza zbędne i nieoptymalne wykorzystywanie zasobów logistycznych. Aby tego uniknąć, podjęto następujące działania mające na celu budowanie uczciwych i rozwojowych relacji między partnerami procesu kolportażu prasy: 

I. Wskazanie i wzajemne zrozumienie krytycznych czynników wpływających na przebieg procesu.
II. Analiza obszarów wymagających ulepszenia
III. Wdrożenie rozwiązań  usprawniających m.in.:

1. Elektroniczna wymiana danych usprawniająca procesy optymalizacji wolumenu produkcji i zabezpieczająca popyt na rynkach lokalnych
2. Optymalna alokacja wolumenów produkcji oraz krytyczna ocena jakości tych procesów.
• Zapisy dotyczące każdego elementu współpracy w stosownych umowach handlowych.
• Przejrzystość rozliczeń między stronami.
• Ramy czasowe: usprawnienia wprowadzane od 2008 roku do dzisiaj
3. Wspólne transporty z dotychczas konkurującymi wydawcami prasy celem optymalizacji kosztów dostaw prasy na długich trasach
4. Audyty wewnętrzne – weryfikacja dokumentacji dotyczącej całej współpracy poprzez kontrolę stanów magazynowych w firmach dystrybucyjnych. Część firm wdrożyło technologie identyfikacji zwrotów ( niesprzedanych egzemplarzy) po kodach kreskowych.
5. Raporty sprzedaży, na podstawie których powstają dokumenty finansowe między stronami oraz raporty na potrzeby Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Ponadto raporty środowiskowe powiązane z recyklingiem zwrotów wydawniczych.

Podjęte działania prowadzące do wymiernych efektów finansowych w postaci dopasowanego wolumenu produkcji – oszczędności na procesach podstawowych oraz środowiskowych – przejrzystość danych dotyczących materiału do recyklingu, oraz współpraca w obszarze logistyki.  Optymalizacja efektywności środowiskowej – w postaci ustalenia wspólnych tras logistycznych dystrybucji prasy oraz ograniczenia egz niesprzedawanych – to kluczowy element dalszego rozwoju współpracy.

W trakcie realizacji wymienionych działań, natrafiono na dwojakiego rodzaju utrudnienia:
I. KOMUNIKACYJNE
• utrudnienia w komunikacji między stronami i wzajemnym zrozumieniu potrzeb
• koncentrowanie się na wybranych aspektach biznesu
• krótkookresowe podejście do strategii i celów budżetowych wpływa na brak wizji rozwoju całej branży.
II. FINANSOWE
• brak zainteresowania stron inwestycjami w systemy analityczne
• brak zainteresowania wewnątrz firmy w działach, które nie są oparte na sprzedaży bezpośredniej (egzemplarzowej)
• brak bezpośredniego powiązania inwestycji ze zmianami w strukturze firmy: optymalizacją pracy, produktywnością, wykorzystaniem potencjału lokalnych rynków.

Pomimo tego, realizacja praktyki przyniosła szereg korzyści – dla firmy w postaci:
• usprawnienia i optymalizacji pracy
• ograniczenia dokumentacji w wersji papierowej
• wykorzystania potencjału rynków lokalnych.
Zaś dla dostawców:
• obniżenie kosztów produkcji
• ograniczenie zwrotów (odpadów)
• optymalizacja pracy i zasobów
• wykorzystanie potencjału  rynków lokalnych
• obniżenie kosztów transportu.