Aviva – Program Aviva Customer CUP (ACC)

Logo Aviva_10-1288787909.2010

Program Aviva Customer CUP (ACC) to międzynarodowy turniej pracowników, który jest bazą dla wprowadzania innowacji zapewniających klientom Avivy wysoką jakość usług. Powstał po to, aby dać pracownikom możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i pomysłami, które wpływają na rozwój dialogu z klientem.

Zadaniem 8 osobowych zespołów jest realizacja projektu i dostarczenie rozwiązań przynoszących korzyści klientom, pracownikom i biznesowi. Projekty musza być uniwersalne, a rozwiązania możliwe do zastosowania w każdym z krajów Avivy. W pierwszej edycji ACC 2008/2009, wzięły udział 343 zespoły z 12 krajów, w tym 22 z Polski.

aviva_cosutomercup_klient

Przykłady wdrożonych, zwycięskich projektów:
– Słuchanie głosu klientów. Śledzenie trendów podczas rozmów z klientami w centrach kontaktowych RAC pozwoliło wstrzymać wysłanie do klientów 13 tys. niepoprawnych wiadomości pocztowych.
– Telewizja internetowa, informująca klientów i parterów biznesowych  o bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Główne korzyści wynikające z programu to usprawnienie procesów wpływających na relacje z klientem. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost zaufania do marki, chęć utożsamiania się z firmą oraz zwiększenie wskaźnika badania Net Promoter Score (skłonność klientów do polecenia marki). Cieszący się ogromnym powodzeniem program kontynuujemy również w tym roku.

Aviva dysponuje wieloma narzędziami, wpływającymi na budowanie i rozwój dialogu z klientami. Wyróżnić można m. in. klientocentryczność – jeden z kluczowych aspektów wpisany w indywidualny plan działań każdego pracownika, Globalną Ankietę Pracowniczą zawierającą m.in. ocenę naszych relacji z klientami, badanie NPS i wiele innych.