Aviva – Globalna Ankieta Pracownicza

Logo Aviva_10-1288787909.2010

W 2004r. menedżerowie HR z różnych krajów Avivy podzielili się lokalnymi doświadczeniami z wykorzystania narzędzi badania opinii pracowników oraz tego, jak przysłużyły się one do rozwoju firmy i planowania strategii HR. W tym samym roku Aviva rozpoczęła projekt Globalnej Ankiety Pracowniczej. W pierwszej edycji w 2005r. uczestniczyło 14 biznesów Avivy z całego świata w tym Polska. Od 2007r. badanie obejmuje wszystkie oddziały Avivy na całym świecie (ponad 62 000 pracowników).

Po dwóch latach papierowa wersja ankiety została zastąpiona formą elektroniczną. Obecnie posiadamy cały zestaw narzędzi służących do zbierania opinii, wspierania menedżerów w pracy nad wynikami Ankiety oraz administracji całym procesem.

50 pytań Ankiety uwzględnia sześć najważniejszych zdaniem pracowników obszarów życia zawodowego. Dla zapewnienia pełnej anonimowości i wygody, pracownicy mogą wypełnić ankietę on-line w dowolnym dla nich miejscu.

Cały proces (dostarczenie narzędzi, analiza wyników, przygotowanie raportów dla zespołów) prowadzony jest przez niezależną firmę konsultingową. Oprócz zestawień wewnętrznych Ankieta daje możliwość porównań z benchmarkami zewnętrznymi. Wyniki Ankiety służą do zaplanowania w zespołach działań mających na celu poprawę naszego miejsca pracy. Każdy zespół zobligowany jest do przygotowania i realizacji planu działań. Niezależnie prowadzone są działania na szczeblu całej organizacji. Ich owocem było m.in. wprowadzenie elastycznego czasu pracy, powołanie Akademii Wiedzy Aviva – program rozwoju pracowników.

Wyniki Ankiety Pracowniczej są jedną ze składowych oceny rocznej wszystkich menedżerów (również zarządu). Ankieta cieszy się ogromnym uznaniem wśród pracowników, czego najlepszym dowodem jest jej bardzo wysoka frekwencja (97% w 2009r.).