ABB – Szkolenia dla pracowników

abb_10.2010

Liczne sygnały o niepoprawnych praktykach komunikacyjnych w firmie ABB rozbudziły potrzebę szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych. Cyklem szkoleń zostało objętych ponad 50 % pracowników firmy, czyli około 1200 osób. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków unijnych. Szkolenia były prowadzone w latach 2009 -2010.

Cele szkolenia to przede wszystkim budowanie odpowiedzialności za jakość komunikacji oraz jakość budowanych relacji, rozwijanie wiedzy o relacjach międzyludzkich, zasadach skutecznej komunikacji, budowanie współpracy i wskazanie roli zachowań kooperacyjnych w opozycji do zachowań rywalizacyjnych, budowanie organizacyjnej kultury komunikacyjnej poprzez rozwijanie umiejętności feedbacku oraz, w ramach budowania kultury komunikacji, podkreślanie wagi projektów międzydziałowych.