Dobre Praktyki
stosowane przez naszych partnerów

Aviva – Globalna Ankieta Pracownicza

W 2004r. menedżerowie HR z różnych krajów Avivy podzielili się lokalnymi doświadczeniami z wykorzystania narzędzi badania opinii pracowników oraz tego, jak przysłużyły się one do rozwoju firmy i planowania strategii HR. W tym samym roku Aviva rozpoczęła projekt Globalnej Ankiety Pracowniczej. W pierwszej edycji w 2005r. uczestniczyło 14 biznesów Avivy z całego świata w tym […]

Danone – Firma przyjazna rodzicom

W wyniku przeprowadzonego w 2007 roku Badania Opinii Pracowników, utworzono grupę roboczą, złożoną z reprezentantów różnych działów firmy. Jej celem było zebranie opinii i pomysłów pracowników Danone w zakresie udogodnień oferowanych rodzicom oraz zaproponowanie rozwiązań w najbardziej istotnych obszarach. W ramach programu „Firma Przyjazna Rodzicom” przedstawiono szereg rozwiązań, pogrupowanych w czterech obszarach: Równowaga między życiem […]

Orange Polska – Ruch Ambasadorski

W 2008 roku Telekomunikacja Polska zdecydowała się zacieśnić więzy z firmą-córką PTK Centertel. Bliska współpraca zakładała połączenie struktur, wspólne wartości i wspólną kulturę organizacyjną. Powstał pomysł, by pracownicy stali się ambasadorami tych zmian. Wskazani przez managerów pracownicy, utworzyli grupę Ambasadorów. Ambasadorzy otrzymali cel – wspierać wdrożenie nowej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach GTP. Ambasadorzy zostali […]

Nestle – Kompas żywieniowy

KOMPAS ŻYWIENIOWY® Nestlé, to unikalny system przekazywania informacji o produkcie, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób możesz zaplanować co zjeść, by mieć dobre samopoczucie i dostarczyć organizmowi potrzebnych składników odżywczych. Istotne elementy KOMPASU ŻYWIENIOWEGO® Nestlé: – Tabela wartości odżywczej – Warto wiedzieć – Warto zapamiętać – Warto porozmawiać Opracowany przez ekspertów KOMPAS ŻYWIENIOWY® Nestlé […]

Coca Cola – Wolontariusz po radosnej stronie życia

Coca Cola stara się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności, z którymi jest najmocniej związana, angażując się w różne lokalne inicjatywy. Jedną z bardzo cenionych form zaangażowania firmy jest wolontariat pracowniczy. Chcąc ułatwić zadanie tym, którzy chcą poświęcić swój czas na prace społeczne w 2008 roku uruchomiony został nowy program „Wolontariusz po radosnej stronie życia” […]

Pomorska Spółka Gazownictwa – Badanie na śniadanie

Mając świadomość, że zdrowie pracowników przekłada się na ich efektywność i zaangażowanie w pracy, a profilaktyka zdrowotna odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu groźnym chorobom, spółka zaprosiła pracowników korzystających z firmowego abonamentu medycznego do udziału w programie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych. Ze względu na fakt, że wczesna wykrywalność nowotworów daje największą szansę na wyleczenie, […]

Coca Cola – GO UP – Ruszaj w górę

Coca-Cola HBC Polska zatrudnia ponad 3000 osób, pracujących w czterech zakładach produkcyjnych, 30 centrach dystrybucyjnych oraz siedzibie firmy w Warszawie. Zapewniając bezpieczne miejsce pracy, oferuje liczne szkolenia oraz świadczenia na rzecz pracowników. Firma dokłada wszelkich starań, żeby stworzyć pracownikom możliwość rozwoju i samodoskonalenia wewnątrz organizacji. Jedną z inicjatyw kierowanych do pracowników  jest „GO UP – […]

IKEA – Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

IKEA wspólnie z Fundacją Integracja zaprojektowała pierwszą w Polsce kuchnię przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W tym celu wszystkie meble oraz wyposażenie pomieszczenia zostały specjalnie przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich: opuszczono blaty, zostawiono miejsce pod piekarnikiem na nogi, odpowiednio dostosowano stół itd. Firma zorganizowała konferencję prasową, na której przedstawiła nowy produkt. Informacja pojawiła się także w […]

Nestle – Dylematy sklepowej półki

Akcja „Dylematy sklepowej półki” to kolejny krok w realizacji strategii Nestlé – dbania o zdrowie, prawidłowe odżywianie i dobre samopoczucie konsumentów. Większość Polaków nie sprawdza etykiet produktów, które wkładają do swoich koszyków. Co więcej, często nie wiedzą nawet, jakich informacji powinni szukać i co one oznaczają. Aby zmienić tę sytuację, specjaliści firmy Nestlé, w ramach […]

Deloitte – Quality Conversations

Jednym z etapów obowiązkowego i cyklicznego procesu oceny pracowników jest bezpośrednia rozmowa pomiędzy przełożonym a podwładnym, określana jako Quality Conversations. Podczas takiej rozmowy dokonywana jest okresowa ocena rezultatów pracy pracownika. Opiekun wspiera podopiecznego w wyznaczaniu celów rozwojowych, pomaga mu w planowaniu oraz budowaniu ścieżki kariery. Rozmowa ma charakter dialogu – pracownik ma możliwość odniesienia się […]

Deloitte oraz Fundacja e-Learning for Kids

Fundacja e-Learning for Kids jest wspieraną przez Deloitte globalną organizacją non-profit, powołaną w celu zapewnienia dostępu do wiedzy dzieciom na całym świecie. Dzięki darmowej platformie internetowej dzieci w wieku 5-12 lat mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu czytania, matematyki, nauki i wielu innych dziedzin życia, jednocześnie bawiąc się i ucząc języków obcych. Fundacja […]

Henkel – Dialog z konsumentem

Firma Henkel wyraźnie widzi korzyści z prowadzenia dialogu z konsumentami, takie jak: budowanie dobrego wizerunku firmy oraz jej poszczególnych marek rozpoznawalność oferty wprowadzanie nowych produktów – dostosowanych do oczekiwań konsumentów zyskanie akceptacji dla działań firmy poprzez zbudowanie indywidualnych relacji, więzi emocjonalnych z konsumentami regularne zbieranie informacji zwrotnej przewidywanie trendów rozumienie działań konkurencji wcześniejsze rozpoznanie i […]

Henkel – ogłoszenia personalne

Jedną z dobrych praktyk komunikowania się wewnątrz organizacji, stosowaną w Henkel Polska jest ogłoszenie personalne rozsyłane do wszystkich pracowników za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej. Firma informuje w nim o nowozatrudnionych, awansach czy rozstaniach z pracownikami. Ważne jest żeby takie ogłoszenie ukazało się odpowiednio wcześnie jak również w przyjaznej formie. Dzięki tej praktyce Henkel: • buduje zaufanie […]

PwC – Dzielenie sie wiedzą

Firma PwC dzieli się wiedzą ekspercką z klientami (rządem, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi) z zakresu doradztwa biznesowego oraz pokazywania trendów istniejących na rynku. Narzędziami wykorzystywanymi w tym zakresie są: dialog z uczestnikami rynku poprzez dedykowane im inicjatywy współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami opinii opracowywanie raportów gospodarczych dzielenie się swoimi opiniami i badaniami z rynkiem […]

Deloitte – Dialog z rynkiem

Specyfika działalności firmy doradczej determinuje charakter dialogu pomiędzy Deloitte a jej klientami. Dlatego podstawowym sposobem docierania do rynku i jego uczestników jest dzielenie się wiedzą ekspercką. Firma organizuje konferencje, seminaria, warsztaty czy webcasty, podczas których m.in. analizuje przepisy prawno-podatkowe, informuje o nadchodzących zmianach w gospodarce, omawia problemy ekonomiczne, wskazuje szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców. Obserwując […]

Coca Cola – Lider innowacyjności

Coca Cola podejmuje szereg inicjatyw skierowanych do swoich pracowników. Jednym z prowadzonych od kilku lat programów  jest „Lider Innowacyjności”, w ramach którego każdy z pracowników może zgłosić autorski pomysł na usprawnienia produkcyjne lub sprzedażowe, podniesienie wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa pracy czy usprawnienie procesów w różnych działach. W firmie funkcjonuje elektroniczna baza, za pomocą której każdy pracownik […]

Henkel – Mechanizmy i procedury wyboru dostawców

Jednym z przykładów współpracy firmy Henkel ze swoimi dostawcami jest wprowadzenie procesu zamówień poprzez internetowe platformy zakupowe. Dotyczy to w największej mierze takich dostawców, którzy są w stanie skatalogować swoje produkty, np. dostawców materiałów biurowych, produktów laboratoryjnych, części zamiennych (np. śruby, nakrętki itp.) jak również przyrządów używanych w działach produkcyjnych (śrubokręty, wiertła itp.). Wdrożenie tego […]

Orange Polska – Rzecznik on-line

Rozwiązanie wdrożone w odpowiedzi na sygnały tych klientów, których sprawy nie zostały załatwione w satysfakcjonujący sposób lub nie trafiły do odpowiednich jednostek, co negatywnie wpłynęło na ich satysfakcję z obsługi. Dzięki tej usłudze udało się ograniczyć liczbę skarg klientów do Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub mediów, ponieważ klienci zyskali dodatkowy kanał kontaktu, za pomocą którego mogą […]

PKN Orlen – Nasi pracownicy – naszą wartością

PKN ORLEN jest Firmą, dla której człowiek jest najwyższą wartością. Koncern za ważne uważa docenienie i wyróżnienie pracowników mających długi staż pracy zawodowej lub  kończących  pracę zawodową. Celem podstawowym tych działań jest wzmacnianie i podtrzymywanie więzi tych osób z Firmą oraz budowanie wizerunku odpowiedzialnego partnera, przestrzegającego zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrożony został program mający na […]

UPC – Intranet

Implementacja nowego intranetu w UPC Polska była projektem ogólnofirmowym. Do pracy zostały zaangażowane wszystkie działy i zespoły w organizacji. Zostali powołani koordynatorzy witryn oraz redaktorzy. Wdrożeniu towarzyszyła kampania promocyjna: akcja teaserowa, popularyzacja nazwy i logotypu, odliczanie, słodycze dla pracowników.

PKN Orlen oraz Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka – Konkursy grantowe

Misją Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka jest wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia płocczan poprzez aranżowanie trójsektorowej współpracy: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Od 2003 roku Fundacja wsparla realizację ponad 230 projektów kwotą przekraczającą 3,5 mln zł. Rocznie, w ramach jednego konkursu, z dofinansowania korzysta średnio ok. 30 NGO. Partnerzy biznesowi – PKN ORLEN […]

PKN Orlen – Relacje z dostawcami

Ważną grupą naszych partnerów PKN Orlen są dostawcy. To, jakie produkty i od kogo kupujemy ma dla firmy istotne znaczenie, dlatego współpraca z dostawcami jest stała i realizuje bieżące potrzeby Koncernu. Mając na względzie najwyższy standard relacji z dostawcami, Biuro Zakupów PKN ORLEN kieruje się kilkoma nadrzędnymi celami. Są nimi m.in. budowanie partnerskich relacji z […]

Axel Springer Polska – Współpraca z dostawcami

Firma współpracuje z dostawcami usług kolporterskich, czyli dystrybutorami  prasy codziennej i magazynów obsługującymi cały proces logistyki dostaw do punktów sprzedaż na terenie całego kraju. W szczególności są to usługi transportowe, magazynowe, analityczne, promocyjne oraz   rozliczeniowe. Współpraca z tymi dostawcami ma kluczowe znaczenie dla branży wydawniczej, ponieważ sprzedaż prasy w Polsce odbywa się niemal wyłącznie w […]

UPC – Mam pomysł

W 2007 roku w UPC Polska wystartował wewnętrzny konkurs „Mam pomysł”, który jest efektywnym narzędziem wspierania dialogu i budowania relacji z pracownikami. Konkurs „Mam pomysł” to działanie promujące kreatywność pracowników, dające im jednocześnie możliwość swobodnego wyrażania swoich koncepcji usprawnień w obszarze procesów biznesowych zachodzących w UPC, możliwych do zaimplementowania w firmie. Każdy pomysł zgłoszony przez […]

Coca Cola – Forma na przyszłość

Firmy z systemu Coca-Cola w Polsce prowadzą działania na rzecz budowania relacji z konsumentami. Wciąż poszerzają one swoją ofertę o nowe kategorie produktów, promują zdrowy styl życia, wspierają edukację konsumentów na temat zbilansowanej diety, wprowadzają samoregulacje w zakresie marketingu swoich produktów i wdrażają konkretne rozwiązania zmniejszające wpływ swojej działalności na środowisko. W ten sposób firmy […]

Orange Polska – Feedback IVR

Aplikacja z wykorzystaniem systemu IVR (Interactive Voice Response), który od 2007 r. jest stałym źródłem informacji od klientów na temat jakości pracy doradców błękitnej linii, a także służy ocenie ich pracy przez przełożonych. Automatyczny system oddzwania do losowo wybrano klienta tuż po zakończeniu przez niego rozmowy z doradcą. Klient odpowiada na kilka pytań krótkiej ankiety, […]

Danone – EMILKA – serwis internetowy dla dostawców mleka

Danone od początku swojej działalności na rynku polskim angażuje się w pomoc dla producentów mleka. Współpraca z dostawcami jest stała i systematyczna, a szybkość reakcji ważna. Informacje dla dostawców były przekazywane tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem specjalistów, jednakże ze względu na tak czasochłonną drogę, nie wszystkie docierały na czas. Po wnikliwej analizie, w 2004 […]

Orange Polska – Udogodnienia dla klientów niepełnosprawnych

Program b-Link udostępniony został na stronach internetowych TP i Orange. Umożliwia on sterowanie  komputerem za pomocą mrugania powiekami, a zwłaszcza: korzystanie z Internetu, tworzenie i edycję dokumentów, sterowanie kursorem myszy, posługiwanie się klawiaturą, sterowanie dźwiękiem, wyłączanie komputera. W testach programu uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Najlepszym miernikiem zainteresowania programem jest liczba jego pobrań, którzych w ciagu kilku miesięcy […]

ProLogis – Dialog i budowanie relacji z pracownikami

Globalne spowolnienie gospodarcze, odnotowane pod koniec 2008 roku, spowodowało zmiany również na rynku deweloperów powierzchni magazynowych. Sytuacja ekonomiczna w Polsce skłoniła zarówno deweloperów jak i najemców powierzchni magazynowej do weryfikacji, a czasem zmiany przyjętych planów czy strategii. ProLogis z konieczności dostosowania się do nowych warunków gospodarczych, zrewidował swoją globalną strategię i podjął działania mające na […]

Orange Polska – Dialog z przedstawicielami konsumentów

Dialog zainicjowaliśmy w odpowiedzi na potrzeby organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów reprezentujących klientów, którzy doświadczają problemów w swoich kontaktach z Grupą TP. Staramy się budować długoterminowe dobre relacje z tymi partnerami społecznymi. Podstawowe elementy programu to: • cyklicznie od 2003 r organizowane spotkania warsztatowe przedstawicieli TP i Orange z rzecznikami konsumentów i przedstawicielami organizacji konsumenckich, • comiesięczna […]

Aviva – Program Aviva Customer CUP (ACC)

Program Aviva Customer CUP (ACC) to międzynarodowy turniej pracowników, który jest bazą dla wprowadzania innowacji zapewniających klientom Avivy wysoką jakość usług. Powstał po to, aby dać pracownikom możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i pomysłami, które wpływają na rozwój dialogu z klientem. Zadaniem 8 osobowych zespołów jest realizacja projektu i dostarczenie rozwiązań przynoszących korzyści klientom, pracownikom […]

Lotos – Rozmawiamy o Lotosie

LOTOS od lat systematycznie doskonali wewnętrzny proces dialogu. To jeden z filarów polityki społecznej koncernu. Celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom równego i pełnego dostępu do informacji. Cykliczne spotkania służą przedstawieniu sytuacji koncernu i poznaniu oczekiwań, potrzeb i opinii zatrudnionych. „Rozmawiamy o LOTOSIE” to program dobrowolnych spotkań pracowników z zarządem Grupy LOTOS i zarządami 16 spółek […]

UPC Polska oraz Akademia Rozwoju Filantropii – Akademia e-Seniora

UPC Polska jest firmą telekomunikacyjną, której misją jest hasło „Dla wszystkich. To proste.”. W ramach programu społecznego „W jednej społeczności” realizowane są projekty edukacyjne ściśle związane z działalnością firmy i mające na celu realizację misji. W ramach e-Akademii realizowany jest program przeciw wykluczeniu technologicznemu osób po 50 roku życia – Akademia e-Seniora oraz program Akademii […]

ABB – Magazyn wewnętrzny „Flesz”

Magazyn wewnętrzny ABB – „Flesz”, jest to reportaż o życiu, rodzinie, pracy, zainteresowaniach i pasjach pracowników. Gazeta prezentuje osiągnięcia firmy przede wszystkim jako efekt pracy zespołów. Emocjonalny charakter informacji wzmacnia przekaz i wyzwala pozytywną energię. ABB często organizuje inicjatywy „Magazyn Flesz w plenerze”. Ponadto, imprezy, konferencje, spotkania integracyjne dla pracowników to doskonała okazja do zebrania opinii i zaprzyjaźnienia […]

Coca Cola – Program Zasad dla Dostawców

W trosce o zrównoważony rozwój stworzyliśmy zawierający zasady, które muszą spełnić firmy, aby z nami współpracować. W ramach Programu współpracujemy z ponad 3800 dostawcami. Dokonywana jest coroczna ocena dostawców, gdzie brane pod uwagę są w szczególności: ceny oraz warunki handlowe, jakość dostaw – reklamacje, incydenty jakościowe, terminowość dostaw, poziom obsługi (satysfakcja użytkownika końcowego), dbałość o […]

Danone – Serwis konsumenta

W firmie istnieje stały, czteroosobowy zespół profesjonalnie przeszkolonych konsultantów, pracujących na infolinii udostępnionej konsumentom – call centre. Danone przykłada szczególną wagę do standardu obsługi klienta, dlatego rozmowy, które przeprowadzają konsultanci są monitorowane. Klient, który dzwoni z reklamacją, w pierwszej kolejności słyszy podziękowanie za poświęcony sprawie czas oraz przeprosiny za zaistniałą sytuację. Firma prowadzi także badanie […]

Polkomtel oraz Fundacja Dzieci Niczyje – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Firma Polkomtel  S.A. jest partnerem programu Telefon Zaufania dla Dzieci i młodzieży 116 111 Współpraca Fundacji Dzieci Niczyje z firmą Polkomtel S.A trwa od. 2008 roku. Firma Polkomtel jest głównym sponsorem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. Celem programu jest zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia opieki oraz ochrony, jak i poprawa bezpieczeństwa […]

PGNiG – Czat z Prezesem

Kilka razy w roku wszyscy pracownicy firmy są zapraszani na czat z Prezesem Zarządu spółki – Panem Michałem Szubskim. Mogą oni zadawać anonimowo pytania na stronie portalu informacyjnego. Odpowiedzi na pytania, na które zabraknie czasu ukazują się następnie na portalu oraz w magazynie Grupy Kapitałowej. Czat cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracowników. Podczas ostatniego spotkania w […]

PKN Orlen – Troska o klienta

Utrzymywanie i podwyższanie standardów obsługi klienta przez PKN ORLEN, było głównym powodem wprowadzenia dobrej praktyki w tym obszarze. Priorytetem jest najwyższa jakość produktów i usług oraz to, aby stacje paliw PKN ORLEN były miejscem, gdzie – zgodnie z zasadą „dwie godziny jazdy, dwadzieścia minut przerwy” można bezpiecznie i komfortowo odpocząć. Firma przywiązuje ogromne znaczenie do tego, by […]

Orange Polska – Orange Community

Orange Community to program realizowany w Grupie France Telecom. Skierowany jest do wszystkich pracowników. W Polsce wdrożony w grudniu 2009 r. Jego celem jest angażowanie pracowników w przedsięwzięcia społeczno-charytatywne, szczególnie te, które realizuje Fundacja Orange oraz realizowane są w Grupie TP w ramach działań CSR. Orange Community polega na społecznym udziale pracowników w takich akcjach […]

PKN Orlen – Wolontariat pracowniczy

Projekt Wolontariat pracowniczy powstał w wyniku wspólnej inicjatywy PKN ORLEN i jego pracowników – jako odpowiedź na rosnące potrzeby angażowania się i uczestnictwa w działaniach dobroczynnych na rzecz potrzebujących. Zachęcanie do uczestnictwa w tego typu działaniach jest jednym z elementów budowania pozytywnych relacji z pracownikami i stało się istotnym elementem szeroko rozumianej kultury korporacyjnej. PKN […]

Deloitte – Deloitte Adventure Team

Deloitte Adventure Team to grupa założona dla pracowników przez pracowników, mająca na celu propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Członkowie DAT biorą udział w różnych imprezach sportowych – od maratonów, sztafet biegowych i zawodów rowerowych po regaty oraz wyprawy górskie. Przy wsparciu firmy grupa motywuje i inspiruje pracowników do uprawiania sportów, a także udziela fachowej […]

Danone – Złote Zasady Obsługi Konsumenta

Złote Zasady Obsługi Konsumenta w Danone, mogą służyć jako wzór dla inych firm w obszarze dialogu z konsumentami.  1. Każdego traktujemy indywidualnie uważnie słuchamy zadajemy pytania, aby pomóc zdefiniować sprawę każde zgłoszenie traktujemy z najwyższą starannością wykazujemy troskę i zaangażowanie szanujemy czas Konsumenta   2. Przekazujemy rzetelne, wiarygodne i spójne informacje wyczerpująco odpowiadamy na pytania […]

Polkomtel – Program Sugestie

Program „Sugestie” powstał w 2001 roku w Obszarze Kompleksowej Obsługi Klienta Polkomtel S.A. operatora sieci Plus.  Jest to inicjatywa, której celem jest umożliwienie pracownikom współuczestniczenia w działalności Centrum Telefonicznego przez zgłaszanie wszelkiego rodzaju uwag, spostrzeżeń oraz modyfikacji już istniejących rozwiązań lub proponowanie całkowicie nowych pomysłów. Program ten stanowi źródło inspiracji dla działań obejmujących nie tylko […]

PKN Orlen – Troska o emerytów

Mając na względzie utrzymywanie stałych więzi z pracownikami, którzy zakończyli już pracę zawodową w PKN ORLEN wdrożono działania wspierające byłych pracowników – emerytów i rencistów. Celem podstawowym tych działań jest wzmacnianie i podtrzymywanie więzi tych osób z Firmą i budowanie wizerunku odpowiedzialnego partnera, przestrzegającego zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Program polega na Inicjowaniu i organizowaniu spotkań […]

Fundacja Orange oraz Fundacja Dzieci Niczyje – Dziecko w sieci

Program Dziecko w Sieci został zainicjowany w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje i jest on częścią projektu „Safer Internet”. Podstawowym celem programu jest zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.  Od stycznia 2005 r. głównym partnerem programu jest Fundacja […]

Deloitte oraz Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi

Deloitte jest stałym partnerem Fundacji w programie „Akademia Liderów Rynku Kapitałowego” oraz przy współfinansowaniu stypendium im. L. A. Pagi. Fundacja zajmuje się działalnością oświatowo-wychowawczą związaną z promowaniem dobrych praktyk w działalności gospodarczej. Do jej celów należy także wspieranie utalentowanych studentów i absolwentów szkół wyższych zajmujących się problematyką gospodarczą. Dzięki współpracy z Fundacją firma Deloitte buduje […]

Kompania Piwowarska – Zasady i procedury współpracy z dostawcami

Zasady Odpowiedzialnego Działania stosują się do wszystkich dostawców, bez względu na miejsce ich działalności. Niektórzy dostawcy mogą już spełniać te wymogi. Jednak dla innych mogą się one okazać wyzwaniem. Należy określić dostawców dużego ryzyka i współpracować z nimi oraz zachęcać ich do poprawy praktyk w miejscu pracy. Zasady Odpowiedzialnego Działania Działalność gospodarcza – KP SA […]

Orange Polska – Badania satysfakcji

Badania satysfakcji prowadzone w GTP od siedmiu lat obejmują wszystkie ważne aspekty działalności TP i Orange na styku z klientem, a ich wyniki oraz wszelkie decyzje podejmowane na ich podstawie mają wpływ na model zarządzania firmą. Na bazie analizy comiesięcznych badań prowadzonych przez największe renomowane agencje badawcze identyfikujemy przyczyny niezadowolenia klientów, definiujemy obszary do poprawy […]

ABB – Szkolenia dla pracowników

Liczne sygnały o niepoprawnych praktykach komunikacyjnych w firmie ABB rozbudziły potrzebę szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych. Cyklem szkoleń zostało objętych ponad 50 % pracowników firmy, czyli około 1200 osób. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków unijnych. Szkolenia były prowadzone w latach 2009 -2010. Cele szkolenia to przede wszystkim budowanie odpowiedzialności za jakość komunikacji oraz jakość budowanych […]

Provident Polska – Forum Pracownika

Provident Polska należy do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance. W Polsce firma jest jednym z największych brytyjskich pracodawców, zatrudnia 2 400 pracowników i współpracuje z 10 500 przedstawicieli. Odziały Providenta są w całej Polsce. Przy tak rozproszonej strukturze,  skuteczna i efektywna komunikacja to duże wyzwanie. Obok standardowych rozwiązań wykorzystywanych w komunikacji takich jak: intranet, […]

Deloitte – People Survey

Co dwa lata firma Deloitte przeprowadza badanie, którego celem jest poznanie opinii pracowników na temat firmy. Poruszane podczas People Survey zagadnienia dotyczą m.in. oceny wizerunku, poziomu satysfakcji z pracy, postrzegania kierownictwa, współpracy z innymi działami, zadowolenia z systemu awansów i szkoleń. Opinie pracowników są bardzo cenne i stanowią swoistą analizę słabych oraz mocnych stron organizacji. […]

Orange Polska – Case Manager

Inicjatywa wdrożona na podstawie informacji zwrotnej od klientów na temat obsługi przez pracowników błękitnej linii biznes 19330. Często sygnalizowany nam problem polegał na obsłudze jednej sprawy przez kilku doradców. W efekcie klient każdemu kolejnemu doradcy, z którym się kontaktował musiał wyjaśniać swój problem od początku. Ideą projektu Case Manager jest osobista odpowiedzialność doradców za sprawę […]

British American Tobacco Polska S.A. oraz Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczości – Akademia Augustowska

Firma British American Tobacco Polska S.A., jest jednym z prekursorów wdrażania w Polsce procesu tzw. Social raportingu. W ramach budowanej od 2001 roku przejrzystej komunikacji firmy z jej otoczeniem udało się wdrożyć partnerski dialog, w efekcie, którego wypracowane zostały korzystne rozwiązania dla wszystkich jego uczestników. W wyniku debaty w przeprowadzonej w ramach dialogu społecznego w 2003 […]

Deloitte – Program Deloitte Way

Celem Programu jest promowanie wśród pracowników kultury firmy, która jest oparta na określonych wartościach i zasadach postępowania, takich jak m.in. szacunek, uprzejmość, otwartość, uczciwość i rzetelność. Deloitte Way opiera się na założeniu, że sposób, w jaki pracownicy traktują się nawzajem, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Dlatego – poprzez specjalnie skonstruowany system – pracownicy mają […]