Tajemnica spreadów

Czym w zasadzie są spready? Najogólniej rzecz biorąc, jest to różnica pomiędzy ceną zakupu waluty i ceną sprzedaży. Nie ma znaczenia, czy jest to transakcja wykonywana w banku, klasycznym kantorze wymiany walut, czy nasze pieniądze wymienia internetowy kantor wymiany walut Gieldawalut.com lub jakiś inny. Spready są zawsze, chociaż nie da się nie zauważyć, że różnice w ich wysokości są często bardzo duże.

Co się składa na spread?

Spread posiada w zasadzie dwa składniki. Pierwszy z nich jest mniej istotny, ponieważ jest to opłata za samo wykonanie usługi, czyli na przykład za dostęp do strony internetowej oraz zlecenie przelewów środków w czasie wykonywania transakcji, chociaż ta ostatnia kwestia nie zawsze jest wliczana, ponieważ bywa ona płatna osobno. Drugi składnik spreadu jest znacznie poważniejszy i zazwyczaj odpowiada za niemal jego całą wysokość.

Jest to składnik związany z faktem, że wiele instytucji finansowych nie tyle pośredniczy w wymianie walut, co po prostu skupuje jedne waluty i sprzedaje inne. W związku z tym staje się posiadaczem walut, przechowuje je i bierze na siebie ryzyko związane z tym faktem. Samo fizyczne przechowywanie waluty kosztuje, a pojawia się jeszcze ryzyko zmiany wartości tej waluty. Wymiana walut online zazwyczaj nie pociąga za sobą pojawienia się tego elementu w ogóle, ale nie uprzedzajmy faktów.

Ile wynoszą spready?

Pierwszy rodzaj spreadu zazwyczaj jest bardzo niewielki, ponieważ koszty techniczne prowadzenia działalności finansowej w dzisiejszych czasach są naprawdę niewielkie. Wartość spreadu wywołana tym czynnikiem to około 0,1% wartości transakcji. W przypadku spreadu drugiego rodzaju jest już znacznie gorzej, ponieważ mamy do czynienia z realnymi kosztami i trudnymi do przewidzenia ryzykami. Każdy podmiot może sobie takie ryzyko wycenić inaczej, przez co zdarza się, że spread ten wyniesie kilka procent, a zdarza się, ze wyniesie nawet kilkanaście procent. Trzeba być tego świadomym i trzeba to zawsze wliczać w koszty.

Gdzie spread będzie najniższy?

Spread to po prostu koszt, którego wcale nie musi być, a przynajmniej można go efektywnie minimalizować. Nietrudno zauważyć, że zdecydowanie najniższy spread pojawi się wtedy, kiedy nie będzie fizycznej zmiany posiadacza waluty i kiedy odbiorca-kantor nie będzie ryzykował poprzez przetrzymywanie walut. Oczywistym zatem jest, że najmniejszy spread może zaoferować tylko kantor internetowy.