Rynek walutowy Forex – jak działa i jak na nim skorzystać?

Działanie giełdy walutowej jest stosunkowo proste, ale nie należy jej mylić z bardziej przyziemnymi giełdami, z którymi większość osób ma znacznie bliższy kontakt. Forex – giełda walutowa, jest międzynarodowym rynkiem walutowym, do którego bezpośredni dostęp posiada między innymi internetowy kantor wymiany walut i to właśnie on jest naszym przewodnikiem po tym rynku.

Waluta jako dobro homogeniczne

Dobra homogeniczne to takie, których nie da się od siebie odróżnić w ramach jednej kategorii. Dobrym przykładem jest paliwo, które jeśli tylko spełnia normy jakościowe dla swojej kategorii np. benzyna bezołowiowa E95, na każdej stacji benzynowej będzie taka sama. Dlatego każdy kierowca wybierze zakup benzyny ze stacji, na której ceny paliw będą niższe. Można oczywiście doszukiwać się tutaj różnych czynników drugorzędnych, do jakich zalicza się np. brak możliwości płacenia kartą na tańszej stacji benzynowej, jednak jeżeli mowa o rynku giełdy walutowej, mamy do czynienia z idealnie homogenicznym produktem..

Proces łączenia stron transakcji

Mając dobro idealnie homogeniczne, można prowadzić jego agregację czyli proces łączenia stron transakcji walutowych. W prostych słowach proces polega na tym, że jeśli w danym momencie grupa osób chce sprzedać dobra w cenie 100€, zrzuca je wszystkie do jednego koszyka, z którego potem korzystają osoby chcące kupić za 100€. Nie ma znaczenia, kto i co konkretnie sprzedaje.

Transakcje organizuje giełda walut, a kupujący i sprzedający nie posiadają informacji na temat osób, z którymi wymieniają transakcje walutowe. Jest to wiedza zupełnie zbędna. Jej poszukiwanie nie miałoby żadnego sensownego uzasadnienia. Taki stan rzeczy bardzo ułatwia transakcję, bo ważny staje się tylko kurs walut online.

Kto ustala kursy walut online?

Na giełdzie walutowej trzeba skorzystać z usług pośredników, czyli internetowych kantorów wymiany walut, do jakich zalicza się także Pluskantor.pl. Są to podmioty, które za pośrednictwem składanych dyspozycji, ustalają kursy walut online. Co istotne, kantory internetowe tworzą jedynie wygodne warunki do przeprowadzenia transakcji dla klienta.

W klasycznym ujęciu osoba chcąca sprzedać 132,77€ musiałaby poszukiwać osoby, która chciałaby 132,77€ kupić i do tego zgodziłaby się na zaoferowany kurs. Na giełdzie walutowej pojawią się trzy osoby kupujące 50€ bądź jedna kupująca nawet 1 000 000€ i ten podmiot w zupełności wystarczy, by sprzedający 132,77€ dokonał swojej transakcji.

Kantor internetowy to miejsce, gdzie pojawia się więcej sprzedających i kupujących, którzy składają różnorodne oferty na wymianę waluty online. Wszystkie podmioty godzą się na to, by kurs wymiany był kursem w danej chwili obowiązującym na giełdzie, co sprawia że nie ma problemu z ustalaniem ceny i doprowadzeniem transakcji do etapu finałowego, czyli obustronnej wymiany walut online.