Zarządzanie relacjami z dostawcami, a struktura firmy

W budowanie relacji z dostawcami zaangażowane mogą być nie tylko pracownicy bezpośrednio zajmujący się zakupami (np. dział zakupów), ale także pracownicy z innych obszarów. Każda firma inaczej organizuje ten proces. Poniżej wymieniamy przykładowe jednostki w firmie, które mogą być zaangażowane w proces odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw – planując wdrożenie nowych standardów warto zastanowić się, które działy mogą mieć znaczenie dla realizacji planu.

1. Wybór procesu

• Działy: projektowy, marketingu, finansów, zasobów ludzkich, informatyczny

2. Prognozowanie

• Działy: marketingu, finansów, księgowości

3. Planowanie mocy produkcyjnych

• Działy: marketingu, finansów, księgowości, zasobów ludzkich

4. Zarządzanie zapasami

• Działy: informatyczny, finansów

5. Planowanie i kontrola

• Działy: informatyczny, marketingu

6. Zaopatrzenie

• Działy: projektowy, finansów, marketingu

7. Logistyka

• Działy: marketingu, projektowy

 

Opracowanie na podstawie: C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion 2007