Zakończenie

img-organizacje-02.svg

Ewaluacja – jest to proces, który dzieje się po zakończeniu projektu, ale ma istotne znaczenie dla całości współpracy pomiędzy firmą a organizacją/organizacjami. Jest on zindywidualizowany i szczegółowy, zależy od wielu czynników, od danego programu, projektu, relacji, obszarów współpracy z organizacją.

Co jest ważne w ewaluacji:

 • firmy często skupiają się na projekcie, a podczas ewaluacji można pozyskać cenne informacje (również od organizacji), które łączą się z projektem, ale wykraczają poza standardowy raport
 • ewaluacja powinna dotyczyć zarówno efektów projektu, jak też współpracy pomiędzy firmą a organizacją i firmy
 • podczas ewaluacji, tak jak w czasie całej współpracy, organizacje i firmy powinny być traktowane jak partnerzy w całym procesie ważna jest komunikacja i sposób jej prowadzenia (z doświadczeń firm wynika, ze organizacje podchodzą do sprawy jak do kontroli ich działań, nie po partnersku, często mają obawy przed spotkaniami, nie wiedzą czego się spodziewać. Tymczasem przygotowując ewaluację firma daje dowód na to, że interesuje się tym, co organizacja robi

Należy zwrócić uwagę na dodatkowe źródła informacji, które możemy pozyskać:

 • dane podmiotów zewnętrznych
 • dane pozyskane od partnerów organizacji
 • dane z mediów
 • dane wewnętrzne, którymi już dysponujemy

Proces ewaluacji może być różny, w zależności od tego co/kogo chcemy badać, jak będziemy to robić, skąd zamierzamy czerpać informacje i przy użyciu jakich narzędzi.

Ważny jest harmonogram i sprawdzanie efektywności – czy zbieramy naprawdę to, czego chcemy się dowiedzieć.

Końcowym etapem ewaluacji jest zebranie danych i ich analiza oraz upowszechnienie wyników.

Przykład ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu projektu.

Akademia Orange – projekt grantowy dla organizacji społecznych i organizacji kulturalnych, które mają wspólnie wypracować projekt edukacji kulturalnej, mającej na celu wywołanie pozytywnych zmian społecznych oraz sposobu myślenia. Analiza projektu miała być niestandardowa ( brała pod uwagę nie tylko dane ilościowe). Uwzględniono też takie dane jak np. zmiany społeczne, które zaszły w wyniku sukcesu projektu, czy bariery, na jakie natrafiono podczas realizacji projektu). (ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: AKADEMIA ORANGE)

Poza danymi ilościowymi informacje, na które warto zwrócić uwagę, to:

 • wartości – np. innowacyjność, kooperacja, społeczna użyteczność
 • kwestie negatywne, jakie się pojawiły podczas realizacji projektu, np. bariery przy jego wprowadzaniu.
 • zmiany, które zaszły w otoczeniu społecznym podczas wprowadzania tego projektu
 • jak ten projekt będzie kontynuowany
 • jak organizacja chce spożytkować ten projekt w przyszłości
 • narzędzia i sposoby komunikacji, które były wykorzystywane przy realizacji projektu (zwrócenie uwagi na media społecznościowe)
 • wypowiedzi partnerów, które pozwolą na ocenę, jaki dana organizacja ma potencjał i jak w przyszłości może wykorzystać taką współpracę
 • materiały, które może wykorzystać firma – zdjęcia, wypowiedzi uczestników, wycinki prasowe
 • dane ilościowe z raportu społecznego
 • analiza innych projektów danej organizacji
 • skuteczność i realizacja założonych na początku projektu celów

Ewaluacja przebiegać może na 2 poziomach:

1.Na ile program spełnił założenia firmy i czy firma chce go kontynuować – z organizacją, która przeprowadza projekt
2.W jaki sposób dany projekt przyczynił się do zmiany sytuacji X czy Y – w kontekście odbiorców
Ważne jest, aby wyniki ewaluacji były dostępne dla obu współpracujących partnerów.

Problemy firm odnośnie ewaluacji:

 • często efekt projektu jest mierzony tylko odzewem w mediach, który nie jest tak naprawdę właściwym wskaźnikiem
 • brak środków na badania. Jeśli nie wliczymy kosztów badań w budżet projektu, to później jest trudno wygospodarować kolejne fundusze na ten cel.

London Benchmarking Group – narzędzie do oceny efektywności programów społecznych, związanych z zaangażowaniem społecznym (Corporate Community Investment). Do systemu wprowadza się takie wskaźniki jak: czas wolontariuszy, ilość gotówki. Rezultaty bada się w dwóch obszarach:
1.community benefits – ile osób skorzystało, jak organizacje skorzystały
2.business benefits – jak firma skorzystała z danego projektu, jak pracownicy skorzystali.

Ważne jest, aby zobaczyć czy dzięki temu programowi pomogliśmy społeczeństwu, ale również co nam to dało, np. jak wpłynęło to na motywację pracowników, czy mamy jakieś konkretne wskaźniki, np. medialne.

W jaki sposób mierzy się efektywność programów zaangażowania społecznego (wg LBG)?

 • mierzenie wkładu finansowego
 • ilość poświęconego czasu
 • zaangażowanie pracowników (godzinowe)

Jakie korzyści odnosi społeczeństwo:

1.leverage – np. przeznaczono na projekt 100 tysięcy i organizacja dzięki temu pozyskała dodatkowe fundusze z innych środków
2.people – jaki to miało wpływ na ludzi, kto uczestniczył, w jaki sposób ta pomoc była przekazywana
3.environment – jaki to miało wpływ na środowisko naturalne
4.organizacja zwiększyła swoje kompetencje, umiejętności, itp.