Współpraca

Zasady dobrej współpracy

1.Prowadzenie dialogu jest fundamentem efektywnej współpracy. Współpraca powinna być oparta na partnerstwie i zapewnieniu korzyści dla obu stron i otoczenia. Prowadzenie dialogu z partnerem projektu i z jego odbiorcami przyczyni się do odniesienia sukcesu.

2.Uporządkowana komunikacja. Zadbajmy o to, aby komunikaty (maile, listy itp.), które wysyłamy były spójne i skierowane do odpowiedniego odbiorcy.

3.Postawa proaktywna zapewni, że prowadzone projekty będą atrakcyjne i innowacyjne. Wychodzenie z inicjatywą i wykazanie się chęcią do pracy jest bardzo cenione. Biznes chętnie pomaga organizacjom nie tylko poprzez wsparcie finansowe. Istnieje wiele form zaangażowania biznesu – np. wymiana doświadczenia, dzielenie się wiedzą, udostępnianie programów, zaangażowanie własnych pracowników. Zasada „dawania wędki, a nie ryby” znajduje tutaj swoje odzwierciedlenie.

4.Szacunek dla siebie i innych. Ważne, by z szacunkiem wyrażać się o innych osobach, firmach i organizacjach. Przedstawianie innych organizacji w złym świetle nie zapewni przychylności potencjalnych partnerów.

5.Chęć uczenia się i elastyczność – zdobywanie nowej wiedzy oraz otwartość na wprowadzanie zmian sprawi, że projekty będą realizowane na najwyższym poziomie. Ważne, by dostosowywać się do istniejących standardów i oczekiwań.

6.Wywiązywanie się z zawartej umowy jest podstawą dobrej współpracy. Wypełnienie zadań, do których się zobowiązaliśmy jest koniecznością. Pamiętajmy, że wszelkie zmiany, których chcemy dokonać w projekcie muszą zostać poprzedzone zgodą wszystkich organizatorów/partnerów.

Jakie korzyści odnosi firma ze współpracy z organizacjami pozarządowymi?:

 • Dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych (szczególnie lokalnych), a także sposobów ich rozwiązywania
 • Pozyskanie partnera, który posiada wiedzę z zakresu budowania i zarządzania projektami społecznymi
 • Wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej w zakresie współpracy z wolontariuszami, do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy)

Najczęstsze trudności we współpracy (perspektywa biznesu):

 • oferty organizacji nie są sprofilowane – podważa to ich wiarygodność i zniechęca do współpracy
 • małe organizacje nie znają i nie komunikują się między sobą, co utrudnia współpracę firmy z kilkoma organizacjami naraz
 • oczekiwania organizacji w stosunku do firm ograniczają się często tylko do pieniędzy
 • jednym z większych błędów organizacji jest prezentowanie postawy roszczeniowej
 • zdarza się, że organizacje nie chcą się uczyć, rozwijać swoich kompetencji
 • współpracę utrudniają różnice w języku, jakim posługuje się na co dzień biznes oraz organizacje pozarządowe
 • przygotowywanie projektów bez analizy potencjalnych korzyści („inicjatywy serca”) bądź też zbytnie nastawienie organizacji na korzyści (zatracenie „idei”, „ducha”)
 • współpracę z lokalnymi organizacjami uniemożliwia często brak przedstawicieli lokalnych firm z centralą w Warszawie, bądź zasady przepływu gotówki między centralą, a przedstawicielami
 • firmy niechętnie podejmują współpracę z organizacjami, których działania nie są przejrzyste, bądź które nie posiadają samoregulacji