Pytania dotyczące dostawców

Przedstawiamy przykładowe pytania, jakie można zadać przed podjęciem współpracy z danym dostawcą w celu weryfikacji standardów w odniesieniu do obszarów funkcjonowania.

1. Dostawca a rynek

• Czego dotyczą standardowe warunki umów wymagane przez Twoją firmę?
• Czy wystąpiły jakieś nieprawidłowości w zakresie przestrzegania warunków współpracy firmy z dostawcami?
• Czy negocjując cenę dostawy firma brała pod uwagę wpływ ceny na dostawcę/pracowników dostawców?
• W jakim stopniu zakontraktowany dostawca jest biznesowo zależny od firmy?
• Czy firma mogłaby korzystać z lokalnych dostawców produktów i usług?
• Czy w procedura doboru dostawców umożliwia równe szanse oferentom, również MŚP? (aspekt różnorodności dostawców)
• Czy firma posiada politykę dotyczącą praktyk korupcyjnych i przekupstwa w procesie doboru dostawców?

2. Dostawca a środowisko

• Które elementy łańcucha dostaw mają największy wpływ na środowisko naturalne? (IT, flota, produkcja, etc.)
• Które elementy łańcucha dostaw mają odznaczają się największą emisją dwutlenku węgla?
• Czy któreś z dostarczanych produktów mają negatywny wpływ na środowisko naturalne? (np. plastyk, olej, ropa)
• Czy materiały podstawowe są pozyskiwane w sposób zrównoważony i pochodzą ze zrównoważonych źródeł?
• Jaki jest cykl życia wytwarzanego produktu? Czy możliwe są ekologiczne usprawnienia na którymś z etapów?
• Czy możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w ramach logistyki łańcucha dostaw?

3. Dostawca a miejsce pracy

• Czy korzystasz z usług dostawców pochodzących z krajów gdzie nieprzestrzegane są prawa człowieka?
• Czy posiadasz politykę dotyczącą warunków pracy i praw pracowników, do której przestrzegania zobowiązani są dostawcy?
• Czy monitorujesz i dokonujesz weryfikacji dostawców w zakresie przyjętych przez firmę polityk i procedur dotyczących zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu?
• Czy jeśli dostawca nie ma systemu zarządzania łańcuchem dostaw, poszerzysz zakres współpracy z nim we wdrażaniu zasad odpowiedzialności u niego?

4. Dostawca a społeczność lokalna

• Czy proces dostaw w sposób negatywny wpływa na lokalną społeczność?
• Czy firma przeprowadziła ocenę funkcjonowania łańcucha wartości w aspekcie praw człowieka?

Dodatkowe pytania, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze dostawcy:

• Czego firma może nauczyć się od kontrahenta? – to pytanie może zadać sobie zarówno kontrahent jak i jego dostawca. Jest to istotne szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą wiele nauczyć się współpracując z większymi, bardziej technologicznie zaawansowanymi firmami. Chodzi nie tylko o wiedzę z obszaru technologii produkcyjnych, ale również o „miękkie” umiejętności, jak chociażby znajomość procesów decyzyjnych w dużych firmach. Np. bardzo często przedstawiciele firm lokalnych nie zdają sobie sprawy że zakupy są koordynowane na szczeblu regionalnym bądź globalnym i ich korzystna oferta dla jednego rynku nie musi wcale oznaczać ze jest ona korzystna dla kontrahenta w skali regionalnej lub globalnej.

• Jaki jest proces wdrożenia nowego dostawcy dla firmy? – to pytanie również może dotyczyć obydwu stron. Chodzi o to, aby zadać sobie pytanie czy jest jasno określony, ustandaryzowany proces wdrożenia nowych podmiotów do łańcucha dostaw. Może się okazać, że pomimo uzgodnienia korzystnych warunków handlowych mamy problemy z wprowadzeniem dostawcy do systemy materiałowo-księgowego, bo nie mamy odpowiednich danych o nim. Jasno określony proces pomaga usprawnić takie działania po obu stronach.