Proces wdrażania standardów odpowiedzialnego biznesu

Proces wdrażania standradów społecznej odpowiedzialności do zarządzania łańcuchem dostaw może przebiegać różnorako, w zależności od rodzaju firmy I specyfiki branży oraz stopnia zaawansowania prezdsiębiorstwa w realizacji tego rodzaju inicjatyw. Poniżej prezentujemy etapy procesu stworzone w ramach portalu wspomagającego firmy w tym procesie – Portal for Responsible Supply Chain ManagementProces wdrażania rozpoczyna się od weryfikacji potrzeb klienta końcowego.

KROK 1 – zrozumienie odpowiedzialności i dostrzeżenie szans

  • Zrozumienie potrzeb klienta i analiza zasobów potrzebnych do wdrożenia nowych standardów
  • Dostarczenie dokładnych informacji, skoordynowanie i zapewnienie zrozumienia procesu we wszystkich działach w firmie
  • Zaplanowanie procesu wedle najwyższych standardów i w odniesieniu do najlepszych praktyk

KROK 2 – weryfikacja istniejących standardów i dobrych praktyk

  • Weryfikacja i porównanie stosowanych na rynku standardów (np. SA 8000, standardy ISO etc.)

KROK 3 – implementacja i doskonalenie

  • wdrożenie odpowiednich wspomagających narzędzi (pomiar wyników, monitoring wskaźników, kryteria etc.)
  • zawarcie porozumień z dostawcami odnośnie procesu implementacji nowych standardów i metod ich doskonalenia
  • dialog z dostawcami odnośnie potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych
  • pro aktywne wdrożenie i rozwijanie standradów

(na podstawie: Portal for Responsible Supply Chain Management)