Poziomy zaangażowania

Budowanie odpowiedzialnych relacji z dostawcami to złożony proces, który przebiegać może w dłuższym okresie czasu, w zależności od punktu, z którego zaczynamy. Proces taki jest wielopoziomowy i obejmuje różne elementy.

W realizację polityki odpowiedzialnego zarządzania dostawami zaangażowane mogą być różne działy/jednostki w przedsiębiorstwie. Poniżej prezentujemy ogólny, przykładowy schemat wielopoziomowego budowania tego rodzaju relacji z zaznaczeniem, że dla każdej firmy/branży schemat ten może wyglądać inaczej.

W najwyższej formie zaangażowania firma i jej dostawcy współtworzą innowacyjne rozwiązania i kreują nową wartość rynkową – aby tak się stało potrzebne jest wcześniej zbudowanie zaufania oraz odpowiedniej infrastruktury popartej wiedzą, wzmocnioną przez działania edukacyjne.

img-dostawcy-04.svg