Mechanizmy wyboru dostawców

Proces wyboru dostawców może przebiegać wedle różnych procedur, w zależności od doświadczenia i specyfiki firmy. Proces taki może być wsparty odpowiednim oprogramowaniem. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady takich procedur.
Przykład: HENKEL

Jednym z przykładów współpracy firmy Henkel ze swoimi dostawcami jest wprowadzenie procesu zamówień poprzez internetowe platformy zakupowe. Dotyczy to w największej mierze takich dostawców, którzy są w stanie skatalogować swoje produkty, np. dostawców materiałów biurowych, produktów laboratoryjnych, części zamiennych (np. śruby, nakrętki itp.) jak również przyrządów używanych w działach produkcyjnych (śrubokręty, wiertła itp.).

Wdrożenie tego systemu nie byłoby możliwe bez wymiany wiedzy z dostawcami, którzy mieli dużo większe doświadczenie w tym zakresie, gdyż sprzedaż w formie prezentowania swojej oferty poprzez katalogi produktowe jest ich podstawowym kanałem dotarcia do klienta. Ich doświadczenia i wiedza zostały w dużej mierze wykorzystane przy wdrażaniu tego projektu.

Korzyści, które płyną z takiego procesu po stronie zamawiającego:
• stale uaktualniany katalog produktów przez dostawców (katalogi są uaktualniane raz w miesiącu)
• automatyczny proces zamawiania w systemie materiałowo-księgowym (w momencie złożenia zamówienia przez użytkownika, w tle tworzone jest automatycznie zamówienie w systemie SAP)
• przyjazny dla użytkownika sposób zamawiania (platforma ma postać sklepu internetowego)
• dostęp do szerokiej gamy katalogów poprzez jedną platformę (materiały biurowe, przybory laboratoryjne, części zamienne)
• niskie koszty transakcyjne (tworzona jest jedna zbiorcza miesięczna faktura, zamiast faktur za indywidualne zamówienia)
• efekt przyjazny środowisku (ograniczenie wydruków zamówień papierowych)
• lepsza kontrola kosztów (opcja aprobaty zamówień przez przełożonego)
• standaryzacja na poziomie krajów i regionów, które korzystają z tej samej platformy
• możliwość globalnego negocjowania cen i warunków handlowych

Dla dostawcy korzyścią jest:
• możliwość dotarcia ze swoimi produktami do większej liczby pracowników firmy Henkel (katalogi produktowe nie muszą być dostarczane w formie książkowej, wystarczy stała aktualizacja katalogów on-line)
• niższe koszty sprzedaży (korzyści ekonomiczne katalogu on-line vs. katalogu w formie książkowej)
• automatyczne wdrożenie spływającego zamówienia do swojego systemu materiałowo – finansowego (co z tym idzie odciążenie pracowników działu przyjmującego „tradycyjne” zamówienia)
• możliwość łączenia dostaw (obniżenie kosztów dostaw)

 

Procedura wyboru dostawcy w firmie Henkel

Proces oceny dostawców w firmie Henkel przeprowadzany jest w usystematyzowany sposób, poprzez wszystkie działy firmy Henkel, które mają styczność z produktem kupowanym. Składa się on z następujących części:
1. Generalne informacje o dostawcy

2. Informacje nt ustaleń biznesowych

3.  Logistyka

4. Kwestie środowiskowe

5. Technologia

Na bazie uzyskanych wyników dostawca jest klasyfikowany do odpowiedniej grupy:
• TOP
• Approved
• Inadequate
• Risk

Wyniki oraz obszary wymagające poprawy są komunikowane dostawcy i ustalany jest na ich bazie plan poprawy wyników w wyszczególnionych obszarach.
Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmów i procedur wyboru dostawców w Henkel znajdą Państwo tutaj.

Mechanizmy wyboru dostawców w Kompanii Piwowarskiej/Sab Miller dostępne są tutaj.