Komunikacja

Główne bariery związane z komunikacją biznesu z NGO:

 • język – firmy posługują się zupełnie innym językiem niż organizacje pozarządowe, to co komunikują, jest zupełnie inaczej odbierane przez organizacje, jest inaczej rozumiane – warto konkretnie wyjaśniać sobie o co chodzi.
 • w firmach jest duża biurokracja, niezrozumiała dla organizacji pozarządowej, obustronny brak świadomości specyfiki działania firmy i NGOs i relacji panujących wewnątrz.
 • brak narzędzi lub brak umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami – powodują zakłócenia w komunikacji, lub w ogóle już na początku współpracy utrudniają lub uniemożliwiają kontakt.
 • złożoność programu, w jakim dana organizacja uczestniczy – wielopłaszczyznowość projektów, etapów raportowania sprawia, że organizacje już na początku zniechęcają się do dalszej współpracy.
 • nieporozumienia wynikające z nieprzejrzystej dokumentacji bądź niedokładnego jej czytania
 • brak zaufania organizacji pozarządowych do partnerów biznesowych, wynikająca z nieświadomości, niewiedzy powoduje np. niechęć do ujawniania wyników finansowych, itp.
 • brak wypracowanych standardów w firmie, jak współpraca z NGO ma przebiegać i po co zbierane są informacje na temat organizacji.
 • precyzja komunikacji jest niezbędna do prawidłowego zrozumienia przekazów obu stron

Problem komunikacji projektu na zewnątrz:

 • w mediach – informacje prasowe, uzgadnianie informacji wysyłanych na zewnątrz. Organizacje nie rozumieją komplikacji, jakie powoduje niewłaściwa komunikacja z mediami.
 • z beneficjentami – ważna jest spójność komunikatu kierowanego do odbiorców i do mediów.

Trzeba uczyć organizacje właściwej komunikacji zewnętrznej, aby nie powodować problemów z tym związanych dla firmy.

Problemy w komunikacji – jak sobie z nimi radzić:

 • organizacje pozarządowe nie czytają maili, załączników, nie zapisują dokumentów otrzymywanych od firmy– warto na to uczulać partnerów (np. UPC – organizuje szkolenia zewnętrzne dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić kontakt NGOs z firmami)
 • stała komunikacja jest podstawą współpracy –komunikacja musi być regularna, aby realizacja projektu przebiegała bez zakłóceń
 • nieumiejętne/niedostateczne wykorzystywanie różnych narzędzi przez firmę -> biuletyn wewnętrzny może stanowić przykład dla organizacji jak należy przekazywać informacje o swojej działalności, a jednocześnie może uczyć mówić o tym, co robi firma i organizacja
 • rozwiązanie problemu w komunikacji między organizacją pozarządową a firmą może stanowić zaangażowanie innego partnera społecznego, np. innej organizacji pozarządowej z większym doświadczeniem w kontaktach z biznesem – dzięki temu, że organizacje używają podobnego języka, informacje przekazywane między nimi są bardziej zrozumiałe .
 • często brak zrozumienia, że audyt ma być kolejnym elementem ułatwiającym współpracy, pozytywnym dla obu stron – należy na samym początku wyjaśnić zasady jego przeprowadzenia
 • kluczowym elementem współpracy (którego często brakuje) powinny być spotkania, rozmowy – pozwalają na poznanie ludzi i samej organizacji. Istotne jest, aby wzajemnie się słuchać i wspierać w pokonywaniu wewnętrznych barier.