Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja to jedno z kluczowych narzędzi prowadzenia dialogu z pracownikami. Nie może ona być traktowana jako jednostronny przekaz, powinna angażować pracowników w procesy zachodzące w firmie, umożliwiać informację zwrotną i wspólne budowanie kultury organizacyjnej.

Komunikacja wewnętrzna na styku z HR

Co ją charakteryzuje?

 • wykorzystanie informacji do kreowania więzi pracowników z firmą, tak aby byli ambasadorami jej marki i dobrego wizerunku
 • budowanie i podtrzymywanie wśród pracowników zaufania, dumy oraz innych korzystnych emocji związanych z firmą
 • angażowanie pracowników do społecznych programów realizowanych przez firmę
 • wykorzystywanie i tworzenie narzędzi komunikacji: magazyn firmowy, strony intranetowe, spotkania dla pracowników w ramach procedury informacyjnej, szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, wewnętrzny PR w trakcie spotkań integracyjnych

 

Cele komunikacji wewnętrznej

 • informowanie
  • Informowanie o…
   • wizji, strategii, celach, wartościach firmy
   • procesach, działaniach
   • wynikach, osiągnięciach
   • produktach, innowacyjnych rozwiązaniach
   • wyzwaniach, problemach
  • Efekt
   • wspieranie efektywności i produktywności
   • lepsze zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem zdobytych umiejętności i doświadczeń
   • promocja celów firmy
   • doinformowany pracownik jest sam nośnikiem informacji
 • motywowanie
  • Motywowanie przez …
   • stymulowanie kultury dialogu i konstruktywnego feedback’u
   • dostrzeganie sukcesów
   • docenianie pracowników
   • podkreślanie „ludzkiego” aspektu pracy w firmie
   • tworzenie emocjonalnej więzi pracownika z firmą
  • Efekt
   • wspieranie inicjatwy, entuzjazmu, kreatywności
   • zwiększenie satysfakcji z pracy – niwelowanie frustracji
   • poczucie wspólnego celu (one team)
   • sprzyjanie identyfikacji pracownika z firmą – wzmocnienie marki
 • przywództwo
  • Przywództwo dzięki …
   • transparentności
   • otwartości
   • klarowności potrzeb i wymagań w firmie
   • budowaniu lojalności
  • Efekt
   • zrozumienie podejmowanych decyzji
   • wspieranie podejmowania szybkich decyzji
   • wzbudzenie zaufania do osób podejmujących decyzje
 • zasady
  • Aby osiągnąć cele komunikacja wewnętrzna musi być …
   • otwarta i uczciwa (nawet jeśli przekaz jest o wydźwięku negatywnym)
   • aktualna, proaktywna, szybka (przekaz informacji w pierwszej kolejności pracownikom)
   • aktywna i skoordynowana (te same informacje wewnątrz co na zewnątrz)
   • prosta, klarowna, dedykowana do konkretnego odbiorcy
   • emocjonalna (zorientowana na ludzi)
   • konstruktywna, kreatywna, różnorodna, wspierająca
   • wysokiej jakości
   • obustronna
   • spójna, zintegrowana ze strategią firmy
 • wymagania
  • Aby dotrzeć do wszystkich, wszyscy muszą być zaangażowani poprzez…
   • szeroki wachlarz wykorzystywanych narzędzi i kanałów komunikacyjnych (właściwie dobieranych do poszczególnych grup pracowniczych)
   • umiejętny dobór technik medialnych
   • otrzymywanie informacji zwrotnej – dwustronna komunikacja (góra-dół jak również dół – góra)
   • dialog z różnymi grupami pracowników

Spójność przekazu – wyzwanie dla komunikacji

 • Wszystkie podejmowane działania komunikacyjne powinny wspierać strategię firmy i kreować rzetelny i przejrzysty wizerunek firmy na rynku
 • Wyzwaniem dla komunikacji jest zapanowanie nad mnogością kanałów informacyjnych dostępnych powszechnie na rynku dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi i technologii
 • Dzisiaj w dobie Internetu, zarówno klienci jak i obecni i przyszli pracownicy firmy mogą zweryfikować każdą informację jaką wypuszczamy w świat
 • Pracownicy aplikując do firmy bez trudu sprawdzają wiarygodność komunikatów marketingowych wymieniając się informacjami między sobą
 • Fora internetowe stały się chwilą prawdy dla naszej pracy