Etyka w biznesie

Klienci ufają, że firma będzie przedkładać ich interesy ponad wszelkie inne względy. Zaufanie stanowi zasadniczą jakość zdrowych i zrównoważonych relacji. Mieć do kogoś zaufanie oznacza mieć solidną i trwałą pewność, że druga strona (osoba lub firma) będzie dotrzymywała wszystkich wyraźnych i domniemanych zobowiązań. Firmy muszą zdobywać zaufanie poprzez swoje postępowanie. Zaufanie wzbogaca i ułatwia nasze transakcje biznesowe.

O tym, dlaczego należy postępować etycznie, o narzędziach pomocnych w przestrzeganiu zasad etycznych w firmach, dobrych praktykach w tym zakresie oraz zagrożeniach biznesowych wynikających z nieprzestrzegania zasad etyki w relacjach biznesowych czytaj w broszurze „Firma=etyka”, stworzonej przez Grupy Robocze FOB w 2009 r.