Dostawca jako interesariusz

Dostawcy nie są jedynie wykonawcami zleceń. To partnerzy, którzy mogą się od nas uczyć, ale od których również my możemy zyskać cenną wiedzę. Dzięki ścisłej i partnerskiej współpracy z dostawcami, firma-klient może zyskać ich lojalność, a przez to obniżyć ryzyko związane z ciągłością zamówień. Ponadto, współdziałanie na rzecz coraz lepszych standardów w łańcuchu dostaw, może prowadzić do innowacji, które nie tylko zbliżą wszystkich uczestników procesu do najlepszych praktyk społecznej odpowiedzialności, ale też spowodują wzrost efektywności a co za tym idzie konkurencyjności.

Tak jak we wszystkich rodzajach kontaktów międzyludzkich i biznesowych, podstawą relacji klient-dostawca powinno być zaufanie. Nie oznacza to jednak zupełnego braku kontroli. Audyty prowadzone u dostawców, weryfikujące zgodność ze standardami społecznej odpowiedzialności, mogą pomóc w realizacji strategii firmy. Audyty i monitoring mogą być też przydatnym narzędziem dla wszystkich interesariuszy – uwiarygodniają firmy w oczach klientów, konsumentów, pomagają im ubiegać się o kredyty, miejsce w etycznych indeksach giełdowych czy wreszcie uwierzytelniać działania firmy przed inwestorami. Zaufanie i odpowiedni system monitoringu to ważne filary strategii zarządzania dostawami – taki system umożliwia też wczesne wykrywanie zagrożeń i lepsze zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka, w tym środowiskowego i społecznego.