Dialog z konsumentem

img-konsumenci.svg

 

Konsumenci
  • firmy
  • osoby indywidualne
  • związki zawodowe
  • instytucje rządowe
  • ngo
  • >media
  • odbiorcy usług
  • nabywcy usług
  • konkretne grupy społeczne o specjalnych potrzebach

W debacie na temat CSR często przeplatają się dwa pojęcia – pojęcie „dialogu z konsumentem” i pojęcie „zaangażowania konsumentów”. Dialog jest określeniem szerszym – oznacza otwarcie się firmy na trwałe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań swoich klientów, etykę, transparentność zasad i wartości, przyjmowanie informacji zwrotnej poprzez regularne przeprowadzanie badań konsumenckichZaangażowanie jest częścią dialogu i oznacza najwyższy poziom partnerstwa – oznacza angażowanie ich w nasze działania, a więc nie tylko uznanie prawa głosu ale też konkretnej roli w rozwoju naszej firmy i dążenie do wypracowania wspólnej dla nas i dla nich wartości dodanej.