Definicja Łańcucha Dostaw

Każda firma, niezależnie od profilu, posiada specyficznie zorganizowany łańcuch dostaw. Łańcuch taki obejmuje kontrahentów zapewniających wszelkie produkty i usługi niezbędne firmie do dostarczenia klientom ostatecznego towaru.

  • Dla firmy z branży spożywczej kluczowymi dostawcami mogą być producenci podstawowych składników spożywczych.
  • Dla przedsiębiorstwa specjalizującego się w usługach doradczych lub finansowych ważnym przedmiotem dostaw mogą być bazy danych.
  • Dla każdego typu firmy istotni mogą być dostawcy sprzętu biurowego, wykonawcy usług marketingowych lub kontrahenci zajmujący się logistyką.

Tradycyjnie rozumiany łańcuch dostaw obejmuje jedynie kontrahentów dostarczających firmie podstawowe produkty lub usługi.

img-dostawcy-03.svg

Rys. 1. Tradycyjnie rozumiany łańcuch dostaw

Szeroko rozumiany łańcuch dostaw obejmuje cały cykl życia produktu, łącznie ze sprzedażą, usługami posprzedażowymi i utylizacją, obejmuje zatem szereg kluczowych procesów biznesowych, stanowiących swego rodzaju kręgosłup przedsiębiorstwa. Tak kompleksowo pojmowany łańcuch dostaw bywa określany jako „łańcuch wartości” – zawiera bowiem wszystkie elementy działalności, które w sumie decydują o wartości jaką firma dostarcza otoczeniu.

img-dostawcy-02.svg

Rys. 2. Szeroko rozumiany łańcuch dostaw (≈ łańcuch wartości)

Odcinek łańcucha zawierający od producenta poprzez dostawców I i II stopnia do firmy nazywany jest górną częścią łańcucha dostaw. Z kolei odcinek od firmy poprzez dystrybutora/sprzedawcę do klienta końcowego – dolną częścią łańcucha dostaw.

Zaprezentowane schematy pokazują jedynie obraz uproszczony. W rzeczywistości współczesne łańcuchy dostaw/wartości są bardzo rozbudowane i skomplikowane, obejmują szereg podmiotów w tym także outsourcing (np. dostawcy usług ochroniarskich, logistycznych i kurierskich, sprzątanie etc.).

Zrównoważony łańcuch dostaw (def.)

Zrównoważony łańcuch dostaw to system powiązanych czynności biznesowych, obejmujących cały cykl życia produktu, pozwalający na tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym zapewnieniu sukcesu komercyjnego, przyczyniający się do wzrostu dobrobytu społecznego i poprawy stanu środowiska.

Źródło: Business For Social Responsibility (BSR 2007)