Co to jest dialog?

Dialog z konsumentem to:

 

 • przejrzystość umów
 • unikanie niedomówień, „małej czcionki” – także w reklamach
 • rozpoznanie realnych potrzeb i oczekiwań konsumenta
 • określona, stała jakość produktów i usług
 • konsekwencja we wdrażaniu tego, co jest komunikowane
 • elastyczność i indywidualne podejście do klienta
 • opieka nad konsumentem, regularne wyjaśnianie zgłaszanych problemów
 • systematyczna ewaluacja jakości usług firmy
 • etyka, transparentność zasad i wartości
 • stworzenie możliwości komunikacji z konkretną osobą reprezentującą firmę, która rozpoznaje klienta i traktuje go indywidualnie
 • budowanie dobrych relacji i zaufania, opartego na otwartości, szczerości, uczciwości, etyce, spójności komunikacyjnej

 

Korzyści biznesowe z dialogu

 

 • usprawnienie procesów wewnętrznych w firmie
 • wzmacnianie relacji -> utrzymanie klienta -> wzrost sprzedaży
 • rozwój
 • konkurencyjność
 • standard na rynku, podnoszenie poprzeczki, samoregulacja
 • dobry wizerunek