Co to jest dialog

img-pracownicy-01.svg

Co to jest dialog z pracownikiem?

W debacie na temat CSR często przeplatają się dwa pojęcia – pojęcie „dialogu z pracownikami” i pojęcie „zaangażowania pracowników”. Dialog jest określeniem szerszym – oznacza otwarcie się firmy na trwałe budowanie relacji z pracownikami, gotowość do przyjmowania informacji zwrotnych, wpływ pracowników na zmiany i procesy decyzyjne w firmieZaangażowanie jest częścią dialogu i oznacza najwyższy poziom partnerstwa – oznacza angażowanie ich w nasze działania, a więc nie tylko uznanie prawa głosu ale też konkretnej roli w rozwoju naszej firmy i dążenie do wypracowania wspólnej dla nas i dla nich wartości dodanej.

Dlaczego powinniśmy prowadzić dialog z pracownikiem?

Wartość dodana dla firmy Korzyści dla pracownika
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • większa lojalność pracowników
 • wkład pracowników w rozwój firmy
 • poczucie współodpowiedzialności pracownika za to, co dzieje się w firmie
 • dobre relacje z byłymi pracownikami po upływie zatrudnienia, co kształtuje wizerunek firmy na zewnątrz
 • budowanie dobrego wizerunku pracodawcy
 • niższa fluktuacja kadr
 • niższa absencja w pracy
 • większa otwartość na zmiany
 • obniżenie poczucia alienacji pracowników
 • mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego
 • większe możliwości rozwoju
 • większa odwaga do wychodzenia z inicjatywą, pomysłami
 • większa skłonność do podejmowania ryzyka
 • poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy
 • większa otwartość na zmiany
 • bycie świadomym uczestnikiem zmian w organizacji
 • większa otwartość, brak lęku przed wygłaszaniem swoich opinii, obaw
 • większa kreatywność
 • większy wpływ na procesy decyzyjne w firmie
 • poczucie bycia częścią organizacji