Cel budowania relacji z dostawcami

Budowanie odpowiedzialny relacji z dostawcami pozwala zarówno firmie jak i jej kontrahentom na zwiększenie powodzenia prowadzonej działalności oraz zminimalizowanie szeregu ryzyk. Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności do zarządzania relacjami z dostawcami wymienić można:

1. Zarządzania ryzykiem. Minimalizowanie ryzyka w obszarach:

a. Reputacji

Dobrze zarządzana firma, posiadająca dobrą opinię na rynku i poprawne relacje z kontrahentami, ma szansę na zwiększenie powodzenia swojej działalności. Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw może się do tego przyczynić. W ostatnich latach skandale zw. z nieodpowiednim traktowaniem dostawców (m.in. łamaniem praw człowieka, powodowaniem szkód dla środowiska) spowodowały spadek wartości wielu przedsiębiorstw. Wprowadzenie odpowiednich standardów może uchronić firmę przed tego rodzaju ryzykiem, a jednocześnie zapewnić jej bardziej trwałe i stabilne relacje z dostawcami.

b. Compliance

Utrzymywanie i rozwijanie odpowiedzialnych standardów w relacjach z dostawcami i w całym procesie produkcji i dystrybucji pozwala firmie lepiej dostosować się do wymogów prawnych i regulacji, zarówno w skali regionalnej jak i międzynarodowej.

c. Ryzyk operacyjnych

Współcześnie różnego rodzaju ryzyka zw. z prowadzeniem działalności biznesowej są ważnym elementem, uwzględniany we wszelkiego rodzaju strategiach zarządzania. Dostawy usług i produktów, jako jedno z głównych ogniw w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, mają szczególne znaczenie w obszarze ryzyk związanych z działalnością operacyjną. Standardy odpowiedzialnego biznesu pozwalają lepiej zarządzać globalnymi i lokalnymi źródłami ryzyka.
2. Zwiększenie szans biznesowych:

a. optymalizacja kosztów prowadzenia działalności

b. zwiększenie efektywności

c. redukcja „śladu węglowego”

d. wzrost lojalności dostawców

e. wzrost płynności dostaw

f. zwiększenie dostępu do inwestycji

g. zwiększenie udziału w rynku

h. przyciąganie talentów

i. zwiększenie zainteresowania konsumentów/klientów

j. korzyści wizerunkowe

k. budowanie reputacji