interesariusze.pl

Dialog i budowanie relacji
Switch to English
Interesariusze to grupy lub jednostki, na które firma bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje i które oddziałują na nią. Na stronie znajdują się informacje o tym jak prowadzić dialog z interesariuszami i budować z nimi relacje.​

Jak się z nami skontaktować

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ul .Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
Tel: +48 22 627 18 71, Fax: +48 22 627 18 72

www.odpowiedzialnybiznes.pl